Delenie spoluhlások

Ročník:
Kategória:
Téma:
Počet strán:
4
Veľkosť: 963.91 KB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
6. 2. 2023
Zdieľať:

Pracovný list. Úvodná stránka obsahuje deľbu spoluhlások na mäkké, tvrdé a obojaké. Okrem úvodnej stránky, sú k dispozícii aj ďalšie, na ktorých nájdete mäkké, tvrdé a obojaké spoluhláska zvlášť. Môžete ich vytlačiť, lepiť s deťmi do zošita, vytvárať rôzne projekty. Materiál na nástenku, alebo do zošitov ku poznámkam. 

Ďalšie produkty od autora Martina Matiová

15197
Slovenský Jazyk
1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Puzzle "ä" vhodné ako hra na vyvodenie, zopakovanie, utvrdenie, či ako pomôcka na nástenku. Súbor obsahuje 5 trojíc
0.99 €
14891
Slovenský Jazyk
1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Pracovný list má tri časti: obrázok, text k obrázku a osnovu rozprávky. Úlohou detí je na základe prečítaného, alebo
0.99 €
14818
Biológia
MŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovné listy
Encyklopédia zvierat je výukový materiál, ktorý ponúka možnosť na hravé skúmanie života zvierat. Ja som vytvorila túto
1.49 €
14001
Pracovné činnosti
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovné listy
Herbár vytvorený na tému indiánov ponúka hravý spôsob, ako deti motivovať k skúmaniu, pátraniu, vyhľadávaniu informácií
1.49 €
Delenie spoluhlások Delenie spoluhlások
Pracovný list. Úvodná stránka obsahuje deľbu spoluhlások na mäkké, tvrdé a obojaké. Okrem úvodnej stránky, sú k dispozícii aj ďalšie, na ktorých nájdete mäkké, tvrdé a obojaké spoluhláska zvlášť. Môžete ich vytlačiť, lepiť s deťmi do zošita, vytvárať rôzne projekty. Materiál na nástenku, alebo do zošitov ku poznámkam. 
46561
Slovenský Jazyk>Slovenský jazyk - gramatika>Pracovné listy>2.>Abeceda
1.29