Materiály od užívateľa Erika Bajanová

Pracujem ako učiteľka v materskej škole a vo svojom voľnom čase tvorím pdf súbory a poskytujem Vám overené aktivity z praxe. 

135189
Nepriradené k predmetu
Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci
Diplomy, pochvaly
Súbor obsahuje : Girlandy na výzdobu triedy - vzor Včielka, Lienka, len čierne písmo pre tlač na farebný papier, oznam
2.00 €
134067
Prírodoveda
Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí
Didaktické hry
Prezentácia pomáha hravým spôsobom spoznávať exotické zvieratá. Nájdete tam obrázky na pomenovanie zvierat, úlohu na
3.00 €
133289
Zemepis
Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2.
Didaktické hry
Zaujímavé pracovné listy, didaktické pomôcky k výučbe svetadielov hrovou formou, maľovanky svetadielov, mapy svetadielov
4.50 €
133170
Grafomotorika
Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci
Pracovné listy
Stiahnite si zadarmo pracovné listy s obťahovaním symbolov leta - môžete obťahovať ceruzkou / vyfarbovať, bodkovať
0.00 €
131670
Prírodoveda
Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Hodnotenie, sebahodnotenie
Súbor obsahuje : Medaily Diplomy a pamätné listy - na rôzne témy - Škola v prírode, indiáni, športový deň... Počet strán
1.00 €
130352
Telesná výchova
Bábätko (0 - 1), Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2.
Hodnotenie, sebahodnotenie
Súbor PDF obsahuje autorské diplomy, mokré vysvedčenia a medaily ku úspešnému zvládnutiu plaveckého kurzu / výcviku
1.00 €
129165
Telesná výchova
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2.
Didaktické hry
Prezentácia pre MŠ na tému - letné športy a aktivity - obsahuje: - náučné plagáty na rozvoj reči - úlohy zamerané na
3.00 €
126035
Zemepis
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2.
Didaktické hry
Prezentácia PDF zameraná na učenie času, časových vzťahov, ročných období... Je vhodná ako pomôcka pri výučbe
3.00 €
125346
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Omaľovánka
Vytvorte originálny darček pre učiteľov, či už ku dňu učiteľov, alebo ku koncu šk. roka. Stačí vytlačiť :) Súbor vznikol
0.00 €
123290
Nepriradené k predmetu
Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí
Výzdoba triedy
Stiahnite si plagátik na vystúpenie:) už stačí len dopísať vlastné údaje. Poprosím o nezverejňovanie materiálu na
0.00 €
122172
Prírodoveda
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2.
Didaktické hry
Prezentácia o Vesmíre, ktorá obsahuje aj úlohy na interaktívnu tabuľu. Zaoberá sa planétami slnečnej sústavy, obsahuje
3.00 €
122170
Prírodoveda
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2.
Didaktické hry
Prezentácia k ochrane životného prostredia, ktorá obsahuje aj úlohy na interaktívnu tabuľu. Zaoberá sa aj problematikou
3.00 €