Materiály od užívateľa Mária Tekeljaková

115519
Matematika
ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Ostatné
Pomôcka pri vyvodení násobilky. Žiaci si príklady značia do tabuľky a tak jednoduchšie pochopia princíp násobenia a
2.00 €
114903
Slovenský jazyk - čítanie
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Štipcovanie
,, Pomenuj obrázky. Ktorý sa rýmuje? Nájdi ho a označ štipcom. Kartičku otoč. Ak máš pod štipcom zelenú značku, tvoja
2.20 €
90951
Matematika
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Zopakovanie učiva hravou formou pomocou hry: KVARTETO.Hra obsahuje 10 štvoríc, teda 40 kartičiek (1-10), aj s druhou
1.80 €
89299
Matematika
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Puzzle sú skvelým nástrojom na podporu rozvoja kognitívnych, motorických a sociálnych schopností detí. Obrázkové plagáty
2.50 €
89181
Matematika
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., Špeciálna pedagogika
Štipcovanie
Didaktická hra na precvičovanie počtu do 10 a určovanie farieb. Trénujeme počet, farby, jemnú motoriku a pozornosť. Táto
1.60 €
87535
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Omaľovánka
Vyrobte si knižočku pri vyvodzovaní písmenka A.
1.40 €
87531
Slovenský jazyk - čítanie
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
Rozvoj reči v predškolskom a mladšom školskom veku je dôležitým aspektom celkového rozvoja dieťaťa. Ponúkaný materiál je
2.20 €
86208
Matematika
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Vytvorte si s deťmi tieto manipulačné čísla, ktoré môžete použiť ako výbornú pomôcku. Vyzdobte si spoločne triedu a
2.00 €
86184
Grafomotorika
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1.
Ostatné
Podľa šablóny môžu deti vymodelovať čísla, prípadne obťahovať zmývateľným popisovačom. Do štvorčekov znázornia pomocou
1.60 €
85824
Matematika
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Viete, ako podporiť rozvoj jemnej motoriky a trpezlivosti vašich detí? Skvele vám v tom pomôže aj edukatívna hra
1.40 €
85816
Matematika
ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Skladačky
Násobenie v obore do 30 (4.ročník ŠZŠ) spojené s rozvíjaním jemnej motoriky, pozornosti a zrakováho vnímania. Zamerané
1.60 €
85689
Pracovné činnosti
MŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Ostatné
Urobte si ,,Hallowen" ešte zábavnejší pomocou týchto pohyblivých bábok.
2.50 €