Materiály od užívateľa Františka Čakurdová

135447
Matematika
MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Ďakujem, že ste si vybrali moje materiály. Dúfam, že sa žiakom budú páčiť. V tomto dokumente nájdete maxi sudoku s
1.50 €
133564
Nepriradené k predmetu
ZŠ – 1. STUPEŇ
Diplomy, pochvaly
Certifikát k ukončeniu primárneho vzdelávania v roku 2024. Dva motívy: chlapec a dievča. Nech poslúži.
0.00 €
133563
Nepriradené k predmetu
Diplomy, pochvaly
Pochvaly triednou učiteľkou k záveru školského roku. Pochvala za výborné výsledky, za pomoc spolužiakom, za vzorné
1.50 €
133562
Nepriradené k predmetu
ZŠ – 1. STUPEŇ
Diplomy, pochvaly
Pochvaly triednou učiteľkou k úspešnému ukončeniu jednotlivých ročníkov (1.-4. roč.), k úspešnému ukončeniu primárneho
1.50 €
117036
Slovenský Jazyk
4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Výzdoba triedy
Plagáty sú vhodné ako nápovedná pomôcka pre žiakov 4. ročníka k vyučovaniu slovenského jazyka. Je možné vytlačiť vo
1.20 €
78202
Matematika
3., ZŠ – 1. STUPEŇ
Výzdoba triedy
Materiál vhodný pri výučbe násobenia a delenia, pri vyvodení učiva ako názorná pomôcka aj plagát v triede. Je možné
1.20 €
75711
Matematika
ZŠ – 1. STUPEŇ
Výzdoba triedy
Materiál vhodný ako názorná pomôcka pri výučbe geometrie. Obsahuje plagáty: Úvodná strana, Meranie, Bod, Úsečka, Priamka
1.60 €
74104
Výtvarná výchova
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Výzdoba triedy
Plagát je vhodný pri výučbe, napríklad na výtvarnú výchovu.
0.99 €
73983
Matematika
ZŠ – 1. STUPEŇ
Výzdoba triedy
Materiál vhodný na výučbu matematiky. Delenie na rovnaké časti a zavedenie pojmu zlomok môže byť dobrou pomôckou na
1.80 €
73885
Matematika
3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Výzdoba triedy
Plagát je mnou upravený z verzie v anglickom jazyku, ktorý je dostupný na internete. Slúži na lepšie pochopenie a
0.00 €
72463
Matematika
ZŠ – 1. STUPEŇ
Výzdoba triedy
Materiál určený na výučbu geometrie. Obsahuje rovinné útvary a ich vlastnosti (štvorec, obdĺžnik, trojuholník, kruh
2.20 €
71590
Matematika
ZŠ – 1. STUPEŇ
Výzdoba triedy
Pomôcka slúži žiakom v škole pri riešení slovných úloh. Pri jednotlivých matematických operáciách sú zhrnuté slová, s
1.20 €