Materiály od užívateľa Bc. Denisa Krakovčíková

113464
Slovenský Jazyk
Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Tento súbor pracovných listov je navrhnutý tak, aby stimuloval a rozvíjal detskú kreativitu, jemnú motoriku, trpezlivosť
2.50 €
112774
Nepriradené k predmetu
Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Súbor obsahuje 12 úloh, ktoré si môžete vyvesiť na plot alebo v triede. Súbor vytlačte jednostranne a zalaminujte. Obsah
1.30 €
112742
Nepriradené k predmetu
Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Úlohou je správne roztriediť odpadky do popolníc. Obsah materiálu: - 6 popolníc, ktoré si poskladáte - 64 odpadkov -
2.00 €
112732
Nepriradené k predmetu
Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Deti presvietia postavu vyjadrujúcu určité povolanie a priradia ju k zodpovedajúcej kartičke s obrázkom. (Kartičku s
2.00 €
112731
Nepriradené k predmetu
Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Vďaka tomuto súboru sa deti hravou formou a originálnym spôsobom zoznámia s ovocím a zeleninou. Deti presvietia pohárik
2.00 €
112730
Nepriradené k predmetu
Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Deti vďaka tomuto súboru uvidia, aké kostýmy sa obliekajú na karneval. Na kartičke je vidieť iba tvár postavy. Po
2.00 €
112729
Prírodoveda
Batoľa (1 -3), MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Deťom sa po presvietení kríka ukáže zviera a stopy, aké zanecháva v snehu. Potom nájde zodpovedajúci obrázok a podľa
2.00 €
112723
Nepriradené k predmetu
Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Aké oblečenie sa nosí v zime, aké v lete a aké celoročne? Úlohou je správne priradiť oblečenie do škatuliek. Letné
2.00 €
112714
Prvouka
Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Vďaka tomuto súboru sa deti hravou formou a originálnym spôsobom zoznámia s ovocím a zeleninou a naučia sa ich
1.50 €
112713
Prírodoveda
Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Deti sa učia rozpoznávať a kategorizovať rôzne prvky spojené s jednotlivými ročnými obdobiami, čo rozvíja ich schopnosti
2.00 €
112695
Prvouka
Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Vďaka tomuto súboru sa deti hravou formou a originálnym spôsobom naučia rozpoznať aké jedlo telu prospieva a aké naopak
1.50 €
112694
Výtvarná výchova
Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Omaľovánka
Obrázky môžete využiť po celý rok. Nájdete tu motívy motýľov, hmyzu a vločiek. Na prípravu budete potrebovať nožnice
1.50 €