Triedne roly

Kategória:
Počet strán:
10
Veľkosť: 6.1 MB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
12. 2. 2024
Zdieľať:

Kartičky so 40 rolami pre žiakov. Môžete rozdať napríklad v deň vysvedčenia na konci roka.

Cieľom tohto súboru je:

  • zhodnotiť roly žiakov v triede pomocou kartičiek,
  • vytvoriť pozitívnu atmosféru,
  • vedieť určiť rolu svojho spolužiaka.

Ďalšie produkty od autora Natália Baránková

53836
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1.
Omaľovánka
Súbor obsahuje 7 pracovných listov veľkosti A4, tak ako vidíte v ukážke. Deti si vyfarbia veľkonočné vajíčka a zároveň
1.99 €
87145
Matematika
Školský klub detí, 1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Cieľom didaktickej hry je upevniť/precvičiť získané vedomosti o sčítaní/odčítaní do 20 BEZ prechodu pomocou príkladov na
2.49 €
60419
Matematika
1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Slovné úlohy sú zamerané na rozvoj myslenia. Sú vhodné pre žiakov na konci 1. ročníka alebo v 2. ročníku na spestrenie
2.99 €
25288
Slovenský Jazyk
4., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovné listy
Žiak hodí kockou a zapíše si číslo do tabuľky, podľa čísla určí pád. Následne vyskloňuje zadané slovo v sg aj v pl
2.49 €
Triedne roly Triedne roly
Kartičky so 40 rolami pre žiakov. Môžete rozdať napríklad v deň vysvedčenia na konci roka. Cieľom tohto súboru je: zhodnotiť roly žiakov v triede pomocou kartičiek, vytvoriť pozitívnu atmosféru, vedieť určiť rolu svojho spolužiaka.
107177
Triednická hodina>Ostatné>Školský klub detí>ZŠ – 1. STUPEŇ
2.79