Vybrané slová

Téma:
Počet strán:
18
Veľkosť: 14.22 MB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
29. 8. 2023
Zdieľať:

Súbor obsahuje 18 plagátov s vybranými slovami pre 3. ročník. Plagáty je možné zalaminovať a umiestniť na nástenku, a pod. 
 

Ďalšie produkty od autora Srdcom učiteľka

67204
Grafomotorika
Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Súbor 38 strán pracovných listov, ktoré obsahujú: - 10 strán “Vystrihaj a poskladaj” (Matematické skladanie) - 5 strán
2.80 €
66047
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pravidlá triedy
Súbor 29 strán, ktoré obsahujú: - 10 úvodných strán s názvom “Triedne pravidlá”, ktoré sú navhrnuté v rôznych štýloch -
2.50 €
86083
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Vybrané slová - výnimky Súbor obsahuje 32 kariet vybraných slov (výnimky). Súbor je vhodný na lamináciu a následne na
2.80 €
67285
Výtvarná výchova
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pravidlá triedy
Súbor obsahuje 14 pravidiel v 3 rôznych prevedeniach: 1. variant - ruka + prst: učiteľka a deti/žiaci symbolicky
2.50 €
Vybrané slová Vybrané slová
Súbor obsahuje 18 plagátov s vybranými slovami pre 3. ročník. Plagáty je možné zalaminovať a umiestniť na nástenku, a pod.   
72334
Slovenský Jazyk>Slovenský jazyk - gramatika>Slovenský jazyk - písanie>Didaktické hry>Výzdoba triedy>Ostatné>Školský klub detí>3.>ZŠ – 1. STUPEŇ>Špeciálna pedagogika>Farby
1.80