Triedne pravidlá

Kategória:
Téma:
Počet strán:
29
Veľkosť: 16.08 MB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
7. 8. 2023
Zdieľať:

Súbor 29 strán, ktoré obsahujú:

- 10 úvodných strán s názvom “Triedne pravidlá”, ktoré sú navhrnuté v rôznych štýloch 

- 2 strany so 14 pravidlami na voskovkách (možnosť tlače na výšku)

- 1 strana so 14 pravidlami na voskovkách (možnosť tlače na šírku)

- 2 strany so 14 pravidlami na rôznych voskovkách (obmena)

- 14 strán obsahujúcich jedno pravidlo na jednej strane 

Cely súbor je vhodný na lamináciu. Pravidlá si môžete prispôsobiť podľa potreby, tzn. vytlačiť súbor, osobitne postrihat každé pravidlo a umiestniť v triede alebo vytlačiť súbor ako celok, bez strihania.  
Verím, že sa súbor pravidiel bude páčiť. 

P.S.: Hlavne to robme srdcom 🤍

- Srdcom učiteľka

 

Ďalšie produkty od autora Srdcom učiteľka

67285
Výtvarná výchova
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pravidlá triedy
Súbor obsahuje 14 pravidiel v 3 rôznych prevedeniach: 1. variant - ruka + prst: učiteľka a deti/žiaci symbolicky
2.50 €
76248
Triednická hodina
Bábätko (0 - 1), Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Výzdoba triedy
Materiál zadarmo na stiahnutie :)
0.00 €
74308
Triednická hodina
Bábätko (0 - 1), Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Súbor 60 strán pracovných listov, ktoré obsahujú: - 20 strán “Vystrihaj a poskladaj” (Matematické skladanie) - 11 strán
2.80 €
76631
Triednická hodina
Bábätko (0 - 1), Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Súbor 10 strán kartičiek, ktoré obsahujú: - 5 strán zmyslových kartičiek (zrak, sluch, chuť, hmat, čuch - 5 strán makiet
1.50 €
Triedne pravidlá Triedne pravidlá
Súbor 29 strán, ktoré obsahujú: - 10 úvodných strán s názvom “Triedne pravidlá”, ktoré sú navhrnuté v rôznych štýloch  - 2 strany so 14 pravidlami na voskovkách (možnosť tlače na výšku) - 1 strana so 14 pravidlami na voskovkách (možnosť tlače na šírku) - 2 strany so 14 pravidlami na rôznych voskovkách (obmena) - 14 strán obsahujúcich jedno pravidlo na jednej strane  Cely súbor je vhodný na lamináciu. Pravidlá si môžete prispôsobiť podľa potreby, tzn. vytlačiť súbor, osobitne postrihat každé pravidlo a umiestniť v triede alebo vytlačiť súbor ako celok, bez strihania.   Verím, že sa súbor pravidiel bude páčiť.  P.S.: Hlavne to robme srdcom 🤍 - Srdcom učiteľka  
66047
Nepriradené k predmetu>Pravidlá triedy>MŠ>MŠ - predškoláci>Školský klub detí>1.>2.>3.>4.>ZŠ – 1. STUPEŇ>Špeciálna pedagogika>Farby
2.50