Tvorba prídavných mien - mužský rod

Kategória:
Počet strán:
18
Veľkosť: 2.97 MB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
8. 11. 2023
Zdieľať:

Materiál určený primárne pre detičky v predškolskom veku a pre detičky s Vývinovou jazykovou poruchou, ktoré majú problém s tvorbou prídavných mien, a s priraďovaním správnych gramatických koncoviek na koniec slov. Práca s materiálom je veľmi jednoduchá, všetky inštrukcie nájdete priamo v ňom. Okrem nácviku tvorby prídavných mien si precvičíte aj počty a tvorbu množného čísla, či samotné pomenovanie rôznych typov ovocia.

Ďalšie produkty od autora BašKa

87655
Logopédia
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Materiál určený pre všetky detičky, ktoré majú problémy s hláskou R. Odporúčam stiahnuť ako druhé z celej edície Hlások
3.00 €
87125
Slovenský Jazyk
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Materiál určený pre všetky detičky, ktoré majú problémy s hláskou L. Inštrukcie nájdete priamo v materiáli, je vhodný
2.70 €
53149
Logopédia
MŠ, MŠ - predškoláci, 1.
Didaktické hry
Uvedomovanie si rozdielov medzi hláskami je nevyhnutnou súčasťou správneho osvojovania si reči. Tento materiál je
2.20 €
89768
Slovenský Jazyk
MŠ - predškoláci, 1., Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Materiál určený primárne pre detičky v predškolskom veku a pre detičky s Vývinovou jazykovou poruchou, ktoré majú
1.10 €
Tvorba prídavných mien - mužský rod Tvorba prídavných mien - mužský rod
Materiál určený primárne pre detičky v predškolskom veku a pre detičky s Vývinovou jazykovou poruchou, ktoré majú problém s tvorbou prídavných mien, a s priraďovaním správnych gramatických koncoviek na koniec slov. Práca s materiálom je veľmi jednoduchá, všetky inštrukcie nájdete priamo v ňom. Okrem nácviku tvorby prídavných mien si precvičíte aj počty a tvorbu množného čísla, či samotné pomenovanie rôznych typov ovocia.
89773
Slovenský Jazyk>Slovenský jazyk - gramatika>Logopédia>Didaktické hry>MŠ - predškoláci>1.>Špeciálna pedagogika>Abeceda>Ovocie - zelenina
1.10