Slovo v slove - sluchová diferenciácia

Téma:
Počet strán:
12
Veľkosť: 15.07 MB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
1. 5. 2024
Zdieľať:

Sluchové uvedomovanie je základným kameňom samotnej rečovej produkcie, porozumenia, opakovania a v škole tiež napríklad písania diktátov. Tento materiál slúži k ,,nácviku počúvania” - aby dieťa vedelo spracovávať a rozlišovať jednotlivé hlásky abecedy, aby s nimi vedelo narábať a kombinovať ich.

Slovo tri sa ukrýva v slove traky, alebo v slove tričko?

Materiál obsahuje 20 obrázkových obojstranných kartičiek, v rámci ktorých dieťa hľadá, v ktorom slove sa ukrýva slovo iné. Materiál je možné využiť ako bežné pracovné listy pre skupinu detí, ako zalaminované kartičky alebo aj na štýl štipcovačky.

Ďalšie produkty od autora BašKa

89768
Slovenský Jazyk
MŠ - predškoláci, 1., Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Materiál určený primárne pre detičky v predškolskom veku a pre detičky s Vývinovou jazykovou poruchou, ktoré majú
1.10 €
107471
Logopédia
MŠ, MŠ - predškoláci, 1., Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
Materiál poslúži k nácviku tvorby gramaticky správnych viet, je vhodný pre všetky detičky vo veku od 4 rokov, pre
1.90 €
43078
Logopédia
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1.
Didaktické hry
Uvedomovanie si rozdielov medzi hláskami je nevyhnutnou súčasťou správneho osvojovania si reči. Tento materiál je
2.00 €
42940
Logopédia
Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
Pracovný zošit rozdelený do sekcií, ktoré môžete vidieť v náhľade. Obsahuje 33 pracovných listov dodržiavajúcich
3.00 €
Slovo v slove - sluchová diferenciácia Slovo v slove - sluchová diferenciácia
Sluchové uvedomovanie je základným kameňom samotnej rečovej produkcie, porozumenia, opakovania a v škole tiež napríklad písania diktátov. Tento materiál slúži k ,,nácviku počúvania” - aby dieťa vedelo spracovávať a rozlišovať jednotlivé hlásky abecedy, aby s nimi vedelo narábať a kombinovať ich. Slovo tri sa ukrýva v slove traky, alebo v slove tričko? Materiál obsahuje 20 obrázkových obojstranných kartičiek, v rámci ktorých dieťa hľadá, v ktorom slove sa ukrýva slovo iné. Materiál je možné využiť ako bežné pracovné listy pre skupinu detí, ako zalaminované kartičky alebo aj na štýl štipcovačky.
124776
Slovenský Jazyk>Logopédia>Didaktické hry>Pracovné listy>Štipcovanie>MŠ - predškoláci>1.>2.>ZŠ – 1. STUPEŇ>Špeciálna pedagogika>Abeceda
2.89