Ja mám, kto má - Vybrané slová po V

Predmet:
Slovenský Jazyk
Ročník:
2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Kategória:
Didaktické hry
Počet strán:
2
Veľkosť: 1.03 MB
Nahrané: 22. 11. 2022
Cena:
1.00 € vr. DPH

Ja mám, kto má - Súbor obsahuje samostatné kartičky Ja mám, kto má na vybrané slová na konkrétne spoluhlásky + obrázky. Vybrané slová po V (19 kartičiek). Aktivita je vhodná na upevnenie a opakovanie vybraných slov po danej spoluhláske. Aktivita vhodná do skupín alebo v kruhu so všetkými žiakmi. Kartičky obsahujú aj obrázky k vybraným slovám.

Popis aktivity: žiakom v skupine rozdáme kartičky (musia byť rozdané všetky kartičky, niekto môže mať aj dve). Začína žiak, ktorý má na kartičke napísané štart a prečíta : "Ja mám vy, kto má výskyt ?" Ostatní žiaci si sledujú svoje kartičky a ten žiak, ktorý má výskyt povie : "Ja mám výskyt, kto má vysoký ?" Pokračuje takto reťazovo ďalší žiak. Aktivitu ukončí žiak, ktorý má na kartičke koniec.

Ja mám, kto má - všetky vybrané slová (b,m,p,r,s,v,z)

Ja mám, kto má - Vybrané slová po V Ja mám, kto má - Vybrané slová po V
Ja mám, kto má - Súbor obsahuje samostatné kartičky Ja mám, kto má na vybrané slová na konkrétne spoluhlásky + obrázky. Vybrané slová po V (19 kartičiek). Aktivita je vhodná na upevnenie a opakovanie vybraných slov po danej spoluhláske. Aktivita vhodná do skupín alebo v kruhu so všetkými žiakmi. Kartičky obsahujú aj obrázky k vybraným slovám. Popis aktivity: žiakom v skupine rozdáme kartičky (musia byť rozdané všetky kartičky, niekto môže mať aj dve). Začína žiak, ktorý má na kartičke napísané štart a prečíta : "Ja mám vy, kto má výskyt ?" Ostatní žiaci si sledujú svoje kartičky a ten žiak, ktorý má výskyt povie : "Ja mám výskyt, kto má vysoký ?" Pokračuje takto reťazovo ďalší žiak. Aktivitu ukončí žiak, ktorý má na kartičke koniec. Ja mám, kto má - všetky vybrané slová (b,m,p,r,s,v,z)
38001
Slovenský Jazyk>Didaktické hry>Já mám, kto má>2.>3.>4.>ZŠ – 1. STUPEŇ
1.00