ČÍSLOVKA

Ročník:
Kategória:
Počet strán:
14
Veľkosť: 641.21 KB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
8. 6. 2024
Zdieľať:

Hra Číslovka je zameraná na číslovky a ich druhy: základné, radové, násobné, skupinové a druhové. Cieľom didaktickej hry je precvičovanie a určovanie správneho druhu číslovky, ktorá je ukrytá vo vete. Vety sa neopakujú. Didaktická hra ponúka okamžitú spätnú väzbu. 

Súbor pozostáva zo 100 kariet , t. j. 100 rôznych viet. Na každej karte má žiak ponúknutých 5 možností a ku každej možnosti prislúcha jedno písmeno. Karty sú rozdelené farebne na 12 skupín a taktiež podľa tajničky, ktorú žiak poskladá z daných písmen (slová: excelentné, brilantné, výborné, úžasné, dokonalé, neskutočné). Úlohou žiaka je nájsť správny druh číslovky a zapísať si prislúchajúce písmeno. Ak má žiak zapísané všetky písmená z danej skupiny, po ich správnom usporiadaní vytvorí slovo. 

 

Ďalšie produkty od autora Martina Dominová

109747
Nepriradené k predmetu
Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Jednoduchá postrehová hra. Súbor obsahuje 55 kruhových kariet. Na každej karte je 8 odlišných vianočných/zimných
1.50 €
136865
Slovenský Jazyk
5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Didaktická hra PODMORSKÉ VZORY je zameraná na vzory podstatných mien všetkých troch menných rodov. Cieľom DH je
2.00 €
109742
Slovenský Jazyk
4., 5., 6.
Didaktické hry
MILIONÁR je zameraný na slovesá. Cieľom je precvičovanie a fixácia GK slovies. Súbor pozostáva zo 102 kariet , t. j. 102
1.70 €
133112
Slovenský Jazyk
3., 4., 5., 6., 7.
Didaktické hry
Didaktická hra je zameraná na určovanie pádu a čísla podstatných mien všetkých troch rodov. Cieľom je precvičovanie a
2.00 €
ČÍSLOVKA ČÍSLOVKA
Hra Číslovka je zameraná na číslovky a ich druhy: základné, radové, násobné, skupinové a druhové. Cieľom didaktickej hry je precvičovanie a určovanie správneho druhu číslovky, ktorá je ukrytá vo vete. Vety sa neopakujú. Didaktická hra ponúka okamžitú spätnú väzbu. Súbor pozostáva zo 100 kariet , t. j. 100 rôznych viet. Na každej karte má žiak ponúknutých 5 možností a ku každej možnosti prislúcha jedno písmeno. Karty sú rozdelené farebne na 12 skupín a taktiež podľa tajničky, ktorú žiak poskladá z daných písmen (slová: excelentné, brilantné, výborné, úžasné, dokonalé, neskutočné). Úlohou žiaka je nájsť správny druh číslovky a zapísať si prislúchajúce písmeno. Ak má žiak zapísané všetky písmená z danej skupiny, po ich správnom usporiadaní vytvorí slovo.  
131206
Slovenský Jazyk>Didaktické hry>6.>7.>8.>9.>ZŠ – 2. STUPEŇ
1.70