Behací diktát - vybrané a nevybrané slová po R

Kategória:
Počet strán:
18
Veľkosť: 7.75 MB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
3. 9. 2022
Zdieľať:

Behací diktát je aktivita, ktorú je možné využívať pri vyvodzovaní učiva, fixácii daného pravopisného javu a tiež pri opakovaní učiva.

Materiál obsahuje 2X30 kartičiek- viet, v ktorých sa nachádzajú vybrané a nevybrané slová po R . Karty rozmiestnime na viditeľné miesto v triede, na chodbe alebo na školskom dvore. Úlohou žiakov je nájsť zadané vety podľa čísla, prečítať, zapamätať si ich a zapísať. Bližší opis aktivity je v súbore.

Vety sú vytvorené v dvoch variantoch - s doplneným y/i po r alebo s chýbajúcim y/i po r. 

Ďalšie produkty od autora Alena Ivanová

18625
Slovenský Jazyk
4.
Výzdoba triedy
Materiál obsahuje výukové plagáty , ktoré žiakom pomôžu pochopiť ako si pomôcť pri pravopise slov so spodobovaním
2.00 €
15869
Nepriradené k predmetu
ZŠ – 1. STUPEŇ
Výzdoba triedy
Materiál obsahuje okrem kariet na výzdobu triedy aj blahoželania k narodeninám od pani učiteľky / pána učiteľa
1.60 €
3183
Slovenský Jazyk
3., 4., 5.
Didaktické hry
Materiál je zameraný na zábavné precvičovanie pravopisu y/i po obojakých spoluhláskach v rovnako alebo podobne znejúcich
2.50 €
3908
Slovenský jazyk - gramatika
4., 5., Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Materiál je zameraný na zábavné precvičovanie pravopisu znelých a neznelých spoluhlások na konci , v strede alebo na
2.50 €
Behací diktát - vybrané a nevybrané slová po R Behací diktát - vybrané a nevybrané slová po R
Behací diktát je aktivita, ktorú je možné využívať pri vyvodzovaní učiva, fixácii daného pravopisného javu a tiež pri opakovaní učiva. Materiál obsahuje 2X30 kartičiek- viet, v ktorých sa nachádzajú vybrané a nevybrané slová po R . Karty rozmiestnime na viditeľné miesto v triede, na chodbe alebo na školskom dvore. Úlohou žiakov je nájsť zadané vety podľa čísla, prečítať, zapamätať si ich a zapísať. Bližší opis aktivity je v súbore. Vety sú vytvorené v dvoch variantoch - s doplneným y/i po r alebo s chýbajúcim y/i po r. 
10301
Slovenský Jazyk>Slovenský jazyk - gramatika>Didaktické hry>3.>4.>Špeciálna pedagogika
1.50