Behací diktát - vybrané a nevybrané slová po R

Kategória:
Počet strán:
18
Veľkosť: 7.75 MB
Predávajúci:
Nahrané: 14. 03. 2022
Cena:
1.50 € vr. DPH

Behací diktát je aktivita, ktorú je možné využívať pri vyvodzovaní učiva, fixácii daného pravopisného javu a tiež pri opakovaní učiva.

Materiál obsahuje 2X30 kartičiek- viet, v ktorých sa nachádzajú vybrané a nevybrané slová po R . Karty rozmiestnime na viditeľné miesto v triede, na chodbe alebo na školskom dvore. Úlohou žiakov je nájsť zadané vety podľa čísla, prečítať, zapamätať si ich a zapísať. Bližší opis aktivity je v súbore.

Vety sú vytvorené v dvoch variantoch - s doplneným y/i po r alebo s chýbajúcim y/i po r. 

Ďalšie produkty od autora Alena Ivanová

18625
Slovenský Jazyk
4.
Výzdoba triedy
Materiál obsahuje výukové plagáty , ktoré žiakom pomôžu pochopiť ako si pomôcť pri pravopise slov so spodobovaním
2.00 €
3182
Matematika
2., 3., 4.
Skladačky
Materiál obsahuje trimino karty, zamerané na násobenie číslami 2-10. Poskladaním vznikne hviezda.
2.50 €
12102
Nepriradené k predmetu
ZŠ – 1. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Materiál obsahuje 24 kariet darčekových poukážok ku Dňu matiek a šablónu na tvorenie poukážok pre mamičku. Deti si pri
1.20 €
14846
Matematika
ZŠ – 1. STUPEŇ
Výzdoba triedy
Materiál môže slúžiť ako číselná os. Kartičky môžeme umiestniť napr. po obvode bielej tabule.
1.50 €
Behací diktát - vybrané a nevybrané slová po R Behací diktát - vybrané a nevybrané slová po R
Behací diktát je aktivita, ktorú je možné využívať pri vyvodzovaní učiva, fixácii daného pravopisného javu a tiež pri opakovaní učiva. Materiál obsahuje 2X30 kartičiek- viet, v ktorých sa nachádzajú vybrané a nevybrané slová po R . Karty rozmiestnime na viditeľné miesto v triede, na chodbe alebo na školskom dvore. Úlohou žiakov je nájsť zadané vety podľa čísla, prečítať, zapamätať si ich a zapísať. Bližší opis aktivity je v súbore. Vety sú vytvorené v dvoch variantoch - s doplneným y/i po r alebo s chýbajúcim y/i po r. 
10301
Slovenský Jazyk>Slovenský jazyk - gramatika>Didaktické hry>3.>4.>Špeciálna pedagogika
1.50