Opakovanie tretiačikov

Počet strán:
28
Veľkosť: 428.29 KB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
19. 5. 2024
Zdieľať:

Materiál je vhodný pre koncoročné opakovanie tretiackeho učiva zo slovenčiny (gramatika, čítanie, sloh). Taktiež je vhodný pre opakovanie na začiatku školského roka pre štvrtákov.

Ďalšie produkty od autora Diana Rusnáková

109805
Slovenský jazyk - gramatika
Školský klub detí, 1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Štipcovačka- OVOCIE- urči správny počet slabík. Hra obsahuje 32 kartičiek. Hra vhodná pre 1. a 2. ročník na overenie
2.00 €
112643
Matematika
Školský klub detí, 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Didaktická hra- Štipcovačka Obsahuje 104 kartičiek na násobenie do 100. Hra zameraná na zopakovanie a upevnenie
2.00 €
121545
Matematika
Školský klub detí, 2., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Já mám, kto má
Sčítanie a odčítanie dvojciferného a jednociferného čísla s prechodom cez základ 10. Materiál obsahuje 8 strán s 32
2.00 €
105900
Prírodoveda
2.
Didaktické hry
Opakovanie tematického celku- Spoznávame živočíchy. Otázky zamerané na zopakovanie tém: živočíšne spoločenstvá, životné
2.00 €
Opakovanie tretiačikov Opakovanie tretiačikov
Materiál je vhodný pre koncoročné opakovanie tretiackeho učiva zo slovenčiny (gramatika, čítanie, sloh). Taktiež je vhodný pre opakovanie na začiatku školského roka pre štvrtákov.
127953
Slovenský jazyk - gramatika>Slovenský jazyk - čítanie>Slovenský jazyk - sloh>Didaktické hry>Ostatné>3.>4.>ZŠ – 1. STUPEŇ>Špeciálna pedagogika>Abeceda>Rozprávky, Príbehy
3.00