Opakovanie štvrtáčikovia

Počet strán:
29
Veľkosť: 6.68 MB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
26. 5. 2024
Zdieľať:

Otázky zamerané na zopakovanie učiva celého štvrtého ročníka v predmete Slovenský jazyk a literatúra.
Hru odporúčam využiť v rámci koncoročného opakovania a upevňovania učiva. Taktiež kartičky odporúčam využiť v piatom ročníku na začiatku roka v rámci opakovania po prázdninách.
Kartičky odporúčam zalaminovať pre viac použití.

Ďalšie produkty od autora Diana Rusnáková

111917
Matematika
3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Didaktická hra- Štipcovačka Obsahuje 96 kartičiek na delenie do 100 Hra zameraná na zopakovanie a upevnenie naučeného
2.00 €
112643
Matematika
Školský klub detí, 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Didaktická hra- Štipcovačka Obsahuje 104 kartičiek na násobenie do 100. Hra zameraná na zopakovanie a upevnenie
2.00 €
105901
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Opakovanie delenie hlások: Otázky zamerané na vymenovanie hlások, tvorbu slov a viet. Žiaci si vyberú jednu z kartičiek
2.00 €
121545
Matematika
Školský klub detí, 2., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Já mám, kto má
Sčítanie a odčítanie dvojciferného a jednociferného čísla s prechodom cez základ 10. Materiál obsahuje 8 strán s 32
2.00 €
Opakovanie štvrtáčikovia Opakovanie štvrtáčikovia
Otázky zamerané na zopakovanie učiva celého štvrtého ročníka v predmete Slovenský jazyk a literatúra. Hru odporúčam využiť v rámci koncoročného opakovania a upevňovania učiva. Taktiež kartičky odporúčam využiť v piatom ročníku na začiatku roka v rámci opakovania po prázdninách. Kartičky odporúčam zalaminovať pre viac použití.
129263
Slovenský jazyk - gramatika>Slovenský jazyk - čítanie>Slovenský jazyk - sloh>Didaktické hry>Ostatné>Školský klub detí>4.>5.>ZŠ – 1. STUPEŇ>ZŠ – 2. STUPEŇ>Špeciálna pedagogika
3.00