Ja mám, kto má? Príchod jari

Predmet:
Kategória:
Téma:
Počet strán:
16
Veľkosť: 49.15 MB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
14. 11. 2023
Zdieľať:
Aktivita obsahuje 28 hracích kartičiek na tému Príchod jari. Deti si môžu rozšíriť slovnú zásobu hravou formou.


Príprava

Aktivita obsahuje 28 hracích kariet. V prípade záujmu môžete tlačiť obojstranne aj s pozadím. Ak chcete iba hracie karty, môžete si v predvoľbe tlače nastaviť tlač nepárnych strán. Kartičky je vhodné zalaminovať, prípadne vytlačiť na tvrdý papier, aby sa predĺžila ich životnosť.

Priebeh hry

Deťom rozdáme jednotlivé kartičky. Nasledovne deti hovoria: "Ja mám.., kto má...?" a na to nadväzujú ďalšie deti. Hra rozvíja slovnú zásobu, pamäť, zrakovú a sluchovú percepciu. Deti môžu po odohraní jednotlivých kartičiek odkladať karty pred seba a skladať ich tak do postupného „domina“.

Ďalšie produkty od autora Marie Halámková

52279
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, 1.
Štipcovanie
Aktivita obsahuje 24 kolíčkovacích kartičiek na tému Svetový deň vody. Štipcovanie je zamerané na: rovnaké obrázky
1.70 €
107201
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., Špeciálna pedagogika
Postrehová hra
Súbor obsahuje 31 herných kartičiek (koliesok) s celkom 31 obrázkami na tému Karneval. Súčasťou materiálu je aj
1.95 €
59327
Dopravná výchova
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2.
Já mám, kto má
Aktivita obsahuje 24 hracích kartičiek na tému Integrovaný záchranný systém (IZS). Deti si môžu rozšíriť slovnú zásobu
1.70 €
17546
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí
Já mám, kto má
Aktivita obsahuje 24 hracích kartičiek na tému Námorníci. Deti si môžu rozšíriť slovnú zásobu hravou formou. Príprava
1.70 €
Ja mám, kto má? Príchod jari Ja mám, kto má? Príchod jari
Aktivita obsahuje 28 hracích kartičiek na tému Príchod jari. Deti si môžu rozšíriť slovnú zásobu hravou formou. Príprava Aktivita obsahuje 28 hracích kariet. V prípade záujmu môžete tlačiť obojstranne aj s pozadím. Ak chcete iba hracie karty, môžete si v predvoľbe tlače nastaviť tlač nepárnych strán. Kartičky je vhodné zalaminovať, prípadne vytlačiť na tvrdý papier, aby sa predĺžila ich životnosť. Priebeh hry Deťom rozdáme jednotlivé kartičky. Nasledovne deti hovoria: "Ja mám.., kto má...?" a na to nadväzujú ďalšie deti. Hra rozvíja slovnú zásobu, pamäť, zrakovú a sluchovú percepciu. Deti môžu po odohraní jednotlivých kartičiek odkladať karty pred seba a skladať ich tak do postupného „domina“.
49278
Prvouka>Já mám, kto má>MŠ>MŠ - predškoláci>Školský klub detí>1.>2.>Špeciálna pedagogika>Jar
1.70