Poznávame huby - Výukové karty A4

Kategória:
Počet strán:
31
Veľkosť: 48.19 MB
Typ súboru: pdf
Nahrané:
Naposledy upravené:
19. 4. 2023
Zdieľať:

Poznávame huby - Výukové karty A4
30 výukových kariet formátu A4 (nejedlé huby, jedlé huby a jedovaté huby).

 

! Materiál je vytvorený mnou a je zakázané ďalej ho zdieľať, kopírovať !

Ďalšie produkty od autora Mgr. Eliška Sitárová

52339
Logopédia
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pexeso
Pexeso - R,L. Trénujte problematické hlásky R, L hravou formou. (Materiál nenahrádza logopedické cvičenia a návštevu
1.50 €
60835
Prírodoveda
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Čo si žabky kvákali (97 str.) Obsahuje: Úvod do témy, Obojživelníky → žaby (žabí spev, ochrana žiab) Životný cyklus žaby
4.50 €
72984
Matematika
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Príprava hodiny/lekcie
Čísla 0 - 20 Dopravné prostriedky Súbor obsahuje 21 strán A4 s číslicami (zobrazený počet prostredníctvom číslice
4.00 €
121581
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Diplomy, pochvaly
Súbor V kráľovstve včiel obsahuje (83 str.): Výukové karty A4, Puzzle, Grafomotorika - grafomotorické cvičenia, spájanie
4.50 €
Poznávame huby - Výukové karty A4 Poznávame huby - Výukové karty A4
Poznávame huby - Výukové karty A4 30 výukových kariet formátu A4 (nejedlé huby, jedlé huby a jedovaté huby).   ! Materiál je vytvorený mnou a je zakázané ďalej ho zdieľať, kopírovať !
54743
Prírodoveda>Prvouka>Ostatné>MŠ>Školský klub detí>MŠ - predškoláci>ZŠ – 1. STUPEŇ>Špeciálna pedagogika
2.00