Prestieranie

Kategória:
Počet strán:
1
Veľkosť: 562.48 KB
Typ súboru: pdf
Nahrané:
Naposledy upravené:
3. 5. 2023
Zdieľať:

Prestieranie

Šablóna prestierania, vďaka ktorej deti hravo získavajú správne návyky ku stolovaniu.

Ďalšie produkty od autora Mgr. Eliška Sitárová

55683
Matematika
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., Špeciálna pedagogika
Výzdoba triedy
Súbor obsahuje 11 strán A4 s číslicami (zobrazený počet prostredníctvom číslice, bodiek i prstov, čím si dieťa
0.00 €
49775
Triednická hodina
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci
Didaktické hry
Hry "Na našom dvore -1x spoločenská hra + 1x kartová hra
0.00 €
68592
Hudobná výchova
Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pexeso
Pexeso - hudobné nástroje, obsahuje 24 hudobných nástrojov (obrázok+názov)
2.00 €
47532
Dopravná výchova
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Já mám, kto má
Ďakujem za nákup mnou vytvoreného materiálu pre deti MŠ na tému Doprava, ktorý obsahuje 20 strán. Sú tu úlohy na určenie
3.50 €
Prestieranie Prestieranie
Prestieranie Šablóna prestierania, vďaka ktorej deti hravo získavajú správne návyky ku stolovaniu.
57955
Nepriradené k predmetu>Didaktické hry>MŠ>Školský klub detí>MŠ - predškoláci
1.10