Ja mám, kto má? Domáce a hospodárske zvieratá

Kategória:
Počet strán:
13
Veľkosť: 32.94 MB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
13. 11. 2023
Zdieľať:
Aktivita obsahuje 24 hracích kartičiek na tému Domáce a hospodárske zvieratá. Deti si môžu rozšíriť slovnú zásobu hravou formou.

Príprava
Aktivita obsahuje 24 hracích kariet. V prípade záujmu môžete tlačiť obojstranne aj s pozadím. Ak chcete iba hracie karty, môžete si v predvoľbe tlače nastaviť tlač párnych strán. Kartičky je vhodné zalaminovať, prípadne vytlačiť na tvrdý papier, aby sa predĺžila ich životnosť.

Priebeh hry
Deťom rozdáme jednotlivé kartičky. Nasledovne deti hovoria: "Ja mám.., kto má...?" a na to nadväzujú ďalšie deti. Hra rozvíja slovnú zásobu, pamäť, zrakovú a sluchovú percepciu. Deti môžu po odohraní jednotlivých kartičiek odkladať karty pred seba a skladať ich tak do postupného „domina“.

Ďalšie produkty od autora Marie Halámková

17079
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí
Já mám, kto má
Aktivita obsahuje 24 hracích kartičiek na tému Cirkus. Deti si môžu rozšíriť slovnú zásobu hravou formou. Príprava
1.70 €
42499
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci
Skladačky
Priestorová orientácia na tému Fašiangy. Priestorové skladanie je rozdelené podľa troch obtiažností. Súbor obsahuje
1.60 €
37461
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci
Skladačky
Súbor Svätý Mikuláš obsahuje PL, skladačky a štipcovanie so zameraním na: grafomotoriku zrakové vnímanie jemnú motoriku
2.20 €
18090
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci
Skladačky
Priestorová orientácia na tému Jeseň v lese. Priestorové skladanie je rozdelené podľa troch obtiažností. Súbor obsahuje
1.60 €
Ja mám, kto má? Domáce a hospodárske zvieratá Ja mám, kto má? Domáce a hospodárske zvieratá
Aktivita obsahuje 24 hracích kartičiek na tému Domáce a hospodárske zvieratá. Deti si môžu rozšíriť slovnú zásobu hravou formou. Príprava Aktivita obsahuje 24 hracích kariet. V prípade záujmu môžete tlačiť obojstranne aj s pozadím. Ak chcete iba hracie karty, môžete si v predvoľbe tlače nastaviť tlač párnych strán. Kartičky je vhodné zalaminovať, prípadne vytlačiť na tvrdý papier, aby sa predĺžila ich životnosť. Priebeh hry Deťom rozdáme jednotlivé kartičky. Nasledovne deti hovoria: "Ja mám.., kto má...?" a na to nadväzujú ďalšie deti. Hra rozvíja slovnú zásobu, pamäť, zrakovú a sluchovú percepciu. Deti môžu po odohraní jednotlivých kartičiek odkladať karty pred seba a skladať ich tak do postupného „domina“.
18683
Prírodoveda>Prvouka>Já mám, kto má>MŠ>MŠ - predškoláci>Školský klub detí>ZŠ – 1. STUPEŇ>Živočíchy
1.70