Domáce zvieratá, statok, farma, zvieratká z dvora - demonštračné obrázky

Počet strán:
25
Veľkosť: 36.37 MB
Typ súboru: pdf
Nahrané:
Naposledy upravené:
2. 4. 2024
Zdieľať:

Deti sa vďaka demonštračným kartám zoznámia s danou témou, osvoja si nové pojmy a rozšíria slovnú zásobu. Kartičky slúžia ako vizuálna pomôcka pri výučbe. Deti navyše môžu slovo na kartičke vytlieskať podľa slabík. Môžete ich tiež nastrihať na jednotlivé kúsky a deti ich následne zložia späť.

 

Obsah:

- 48 demonštračných kariet

Ďalšie produkty od autora Bc. Denisa Krakovčíková

114450
Nepriradené k predmetu
Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Postrehová hra
Postrehová hra, ktorá napomáha rozvíjať zručnosti pozorovania a rýchlej reakcie. Pravidlá hry sú na kartičke na
1.00 €
118296
Nepriradené k predmetu
Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Já mám, kto má
Obsah materiálu: - demonštračné obrázky - Ja mám, kto má - pracovné listy - bodkovanie - skladačky - grafomotorika -
2.50 €
112774
Nepriradené k predmetu
Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Súbor obsahuje 12 úloh, ktoré si môžete vyvesiť na plot alebo v triede. Súbor vytlačte jednostranne a zalaminujte. Obsah
1.30 €
112192
Nepriradené k predmetu
Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Postrehová hra, ktorá napomáha rozvíjať zručnosti pozorovania a rýchlej reakcie. Obsah materiálu: - 31 kartičiek - na
1.60 €
Domáce zvieratá, statok, farma, zvieratká z dvora - demonštračné obrázky Domáce zvieratá, statok, farma, zvieratká z dvora - demonštračné obrázky
Deti sa vďaka demonštračným kartám zoznámia s danou témou, osvoja si nové pojmy a rozšíria slovnú zásobu. Kartičky slúžia ako vizuálna pomôcka pri výučbe. Deti navyše môžu slovo na kartičke vytlieskať podľa slabík. Môžete ich tiež nastrihať na jednotlivé kúsky a deti ich následne zložia späť.   Obsah: - 48 demonštračných kariet
115889
Prírodoveda>Prvouka>Nepriradené k predmetu>Výzdoba triedy>Ostatné>Batoľa (1 -3)>MŠ>MŠ - predškoláci>Školský klub detí>ZŠ – 1. STUPEŇ>Špeciálna pedagogika>Jar>Živočíchy
1.50