Úžitok hospodárskych a domácich zvierat - Demonštračné obrázky + priraďovanie

Počet strán:
28
Veľkosť: 46.12 MB
Typ súboru: pdf
Nahrané:
Naposledy upravené:
2. 4. 2024
Zdieľať:

Deti sa vďaka demonštračným kartám zoznámia s danou témou, osvoja si nové pojmy a rozšíria slovnú zásobu. Kartičky slúžia ako vizuálna pomôcka pri výučbe.

Deti navyše môžu slovo na kartičke vytlieskať podľa slabík. Môžete ich tiež nastrihať na jednotlivé kúsky a deti ich následne zložia späť. Môžete hrať pantomímu.

Od strany 13 navyše nájdete karty a malé kartičky na priraďovanie. Veľké karty s prázdnymi štvorcami zalaminujte a malé kartičky zalaminujte a nastrihajte. Demonštračné karty Vám následne budú slúžiť ako nápoveda.

Obsah:

- 11 demonštračných kariet

- 11 kariet + kartičky na priraďovanie

Ďalšie produkty od autora Bc. Denisa Krakovčíková

121764
Občianska výchova
Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Já mám, kto má
Obsah materiálu: - demonštračné obrázky - priraďovanie podľa vzoru - Ja mám, kto má - bodkovanie vatovými tyčinkami -
2.70 €
112194
Nepriradené k predmetu
Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Já mám, kto má
Vďaka tejto hre si deti precvičia slovnú zásobu na tému zvieratá a ich mláďatá. Hra rozvíja pozornosť, komunikáciu a
1.20 €
112158
Nepriradené k predmetu
Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Postrehová hra, ktorá napomáha rozvíjať zručnosti pozorovania a rýchlej reakcie. Hra je určená deťom od 3 rokov. Hra sa
1.90 €
112174
Nepriradené k predmetu
Batoľa (1 -3), MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Tento súbor, inšpirovaný témou jar, je starostlivo navrhnutý tak, aby stimuloval a rozvíjal detskú kreativitu, jemnú
1.50 €
Úžitok hospodárskych a domácich zvierat - Demonštračné obrázky + priraďovanie Úžitok hospodárskych a domácich zvierat - Demonštračné obrázky + priraďovanie
Deti sa vďaka demonštračným kartám zoznámia s danou témou, osvoja si nové pojmy a rozšíria slovnú zásobu. Kartičky slúžia ako vizuálna pomôcka pri výučbe. Deti navyše môžu slovo na kartičke vytlieskať podľa slabík. Môžete ich tiež nastrihať na jednotlivé kúsky a deti ich následne zložia späť. Môžete hrať pantomímu. Od strany 13 navyše nájdete karty a malé kartičky na priraďovanie. Veľké karty s prázdnymi štvorcami zalaminujte a malé kartičky zalaminujte a nastrihajte. Demonštračné karty Vám následne budú slúžiť ako nápoveda. Obsah: - 11 demonštračných kariet - 11 kariet + kartičky na priraďovanie
117767
Prírodoveda>Prvouka>Nepriradené k predmetu>Didaktické hry>Výzdoba triedy>Ostatné>Batoľa (1 -3)>MŠ>MŠ - predškoláci>Školský klub detí>1.>2.>3.>4.>5.>ZŠ – 1. STUPEŇ>Špeciálna pedagogika>Jar>Živočíchy
2.00