"Poskladaj si kariéru"

Ročník:
Počet strán:
20
Veľkosť: 1.2 MB
Typ súboru: pdf
Nahrané:
Naposledy upravené:
10. 4. 2024
Zdieľať:

Aktivita - "Poskladaj si kariéru"

Cieľom tohto kvízu je upriami pozornosť žiakov na dôležité otázky, ktoré sa týkajú výberu ich budúceho kariérneho smerovania. K odpovediam na tieto otázky majú žiakov privies dvojice výrokov, ktoré majú občas podobné znenie, občas si vzájomne úplne protirečia, a občas sú to dve zdanlivo nesúvisiace tvrdenia.

  • Každá dvojica výrokov odkazuje na jeden z dvoch kariérnych faktorov, ktoré sú menované v nadpisoch tém. Každá strana sa venuje inej téme, teda inej dvojici faktorov, pričom obsahuje devä dvojíc výrokov, ktoré sa ich nejakým spôsobom týkajú.
  • Úlohou žiaka v prípade rýchlej verzie je prečíta si pozorne každú dvojicu a zakrúžkova ten výrok, s ktorým sa viac stotožňuje.
  • Úlohou žiaka v prípade presnej verzie je pozorne si prečíta každý jeden výrok a ku každému následne prideli počet bodov od 0 do 10, podľa toho, ako silne sa s ním stotožňuje.
  • Po sčítaní bodov alebo krúžkov v jednotlivých témach sa žiak dozvie, ku ktorým faktorom pravdepodobne inklinuje viac, keď si nalistuje stranu s vyhodnocovacím kľúčom.

 

Ďalšie produkty od autora Vyber správnu školu!

64521
Nepriradené k predmetu
Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Hodnotenie, sebahodnotenie
Aktivita pozitívne rozhovory o sebe pomôže žiakom identifikovať negatívne myšlienky o sebe a nahradiť ich pozitívnymi
1.50 €
110286
Etická výchova
Školský klub detí, 4., 5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Hodnotenie, sebahodnotenie
Aktivita "Silné VS slabé stránky" Aktivita je zameraná na prácu, spoznávanie a uvedomenie si silných a slabých stránok
2.20 €
26410
Nepriradené k predmetu
ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Pracovné listy s omaľovánkami "Som úžasný, som úžasná" sú zamerané na podporu sebauvedomenia. Vhodné použiť aj do ŠKD.
1.80 €
95955
Občianska výchova
5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Aktivita - Moje budúce “JA“ Aktivita je vhodná pre žiakov 2. stupňa základnej školy, aktivita je veľmi kreatívna a dá sa
3.20 €
"Poskladaj si kariéru" "Poskladaj si kariéru"
Aktivita - "Poskladaj si kariéru" Cieľom tohto kvízu je upriami pozornosť žiakov na dôležité otázky, ktoré sa týkajú výberu ich budúceho kariérneho smerovania. K odpovediam na tieto otázky majú žiakov privies dvojice výrokov, ktoré majú občas podobné znenie, občas si vzájomne úplne protirečia, a občas sú to dve zdanlivo nesúvisiace tvrdenia. Každá dvojica výrokov odkazuje na jeden z dvoch kariérnych faktorov, ktoré sú menované v nadpisoch tém. Každá strana sa venuje inej téme, teda inej dvojici faktorov, pričom obsahuje devä dvojíc výrokov, ktoré sa ich nejakým spôsobom týkajú. Úlohou žiaka v prípade rýchlej verzie je prečíta si pozorne každú dvojicu a zakrúžkova ten výrok, s ktorým sa viac stotožňuje. Úlohou žiaka v prípade presnej verzie je pozorne si prečíta každý jeden výrok a ku každému následne prideli počet bodov od 0 do 10, podľa toho, ako silne sa s ním stotožňuje. Po sčítaní bodov alebo krúžkov v jednotlivých témach sa žiak dozvie, ku ktorým faktorom pravdepodobne inklinuje viac, keď si nalistuje stranu s vyhodnocovacím kľúčom.  
120036
Občianska výchova>Triednická hodina>Nepriradené k predmetu>Skladačky>Hodnotenie, sebahodnotenie>Ostatné>6.>7.>8.>9.>ZŠ – 2. STUPEŇ>Povolania>Sebahodnotenie
3.10