Zimná plotovka

Kategória:
Téma:
Počet strán:
12
Veľkosť: 63.62 MB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
27. 1. 2024
Zdieľať:

Súbor obsahuje 10 kariet so zábavnými úlohami na tému Zima. Súčasťou súboru je aj diplom za splnenie všetkých úloh. Úlohy sú zamerané na zrakové vnímanie, sluchové vnímanie, predmatematickú gramotnosť, priestorovú orientáciu a logické myslenie.

Odporúčania pre tlač

Karty je vhodné zalaminovať, prípadne vytlačiť na tvrdý papier, aby sa predĺžila ich životnosť.

Využitie

Materiál môžete využiť vonku (napríklad na plote MŠ), ale taktiež môžete karty rozmiestniť vo vnútri (v triede, v budove MŠ, doma). Možno využiť aj ako samostatné pracovné listy, pracovný zošit.

Ďalšie produkty od autora Marie Halámková

33534
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Já mám, kto má
Aktivita obsahuje 24 hracích kartičiek na tému Svätý Martin. Deti si môžu rozšíriť slovnú zásobu hravou formou. Príprava
1.70 €
17125
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí
Pracovné listy
Súbor Cirkus u obsahuje PL a štipcovanie so zameraním na: grafomotoriku zrakové vnímanie predmatematickú gramotnosť
2.20 €
50675
Prvouka
MŠ, MŠ - predškoláci, 1., 2.
Štipcovanie
Aktivita obsahuje 28 kolíčkovacích kartičiek na tému Bociany. Kolíčkovanie je zamerané na: rovnaké obrázky priraďovanie
1.70 €
18540
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Špeciálna pedagogika
Skladačky
Súbor obsahuje 16 aktivít na tému Zvieratá na statku. Aktivity je vhodné po vytlačení zalaminovať a opatriť suchým
1.70 €
Zimná plotovka Zimná plotovka
Súbor obsahuje 10 kariet so zábavnými úlohami na tému Zima. Súčasťou súboru je aj diplom za splnenie všetkých úloh. Úlohy sú zamerané na zrakové vnímanie, sluchové vnímanie, predmatematickú gramotnosť, priestorovú orientáciu a logické myslenie. Odporúčania pre tlač Karty je vhodné zalaminovať, prípadne vytlačiť na tvrdý papier, aby sa predĺžila ich životnosť. Využitie Materiál môžete využiť vonku (napríklad na plote MŠ), ale taktiež môžete karty rozmiestniť vo vnútri (v triede, v budove MŠ, doma). Možno využiť aj ako samostatné pracovné listy, pracovný zošit.
103068
Nepriradené k predmetu>Pracovné listy>MŠ>MŠ - predškoláci>Špeciálna pedagogika>Zima
1.95