Povolania + KARTIČKY povolania (obrázky)

Predmet:
Nepriradené k predmetu
Ročník:
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Kategória:
Didaktické hry
Téma:
Povolania
Počet strán:
65
Veľkosť: 8.42 MB
Nahrané: 24. 01. 2023
Cena:
5.00 € vr. DPH

Vytvorila som súbor praktických pracovných listov týkajúcich sa témy POVOLANIA. 

Ponúkam 1x súbor PDF, ktorý obsahuje 65 strán a nájdete v ňom 45 x PL zamerané na: grafomotoriku, určenie počtu slabík/prvých hlások/ľavej a pravej strany, počítanie predmetov, hľadanie podobných/rovnakých obrázkov, hľadanie tieňov, strihanie, orientáciu v priestore, logický rad a mnoho iných praktických úloh pre deti.
Taktiež obsahuje obrázky na danú tému spolu s NÁVRHOM AKTIVÍT a hru JA MÁM, KTO MÁ?

Povolania + KARTIČKY povolania (obrázky) Povolania + KARTIČKY povolania (obrázky)
Vytvorila som súbor praktických pracovných listov týkajúcich sa témy POVOLANIA.  Ponúkam 1x súbor PDF, ktorý obsahuje 65 strán a nájdete v ňom 45 x PL zamerané na: grafomotoriku, určenie počtu slabík/prvých hlások/ľavej a pravej strany, počítanie predmetov, hľadanie podobných/rovnakých obrázkov, hľadanie tieňov, strihanie, orientáciu v priestore, logický rad a mnoho iných praktických úloh pre deti. Taktiež obsahuje obrázky na danú tému spolu s NÁVRHOM AKTIVÍT a hru JA MÁM, KTO MÁ?
44336
Nepriradené k predmetu>Didaktické hry>Pexeso>Pracovné listy>MŠ>Školský klub detí>MŠ - predškoláci>1.>2.>3.>4.>ZŠ – 1. STUPEŇ>Špeciálna pedagogika>Povolania
5.00