Deň matiek - skladacia kniha

Kategória:
Počet strán:
9
Veľkosť: 4.87 MB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
30. 4. 2024
Zdieľať:

Skladacie kniha ku dňu matiek. Spolu 8 kníh. Od chlapčeka a od dievčatka, pre mamku, babku, tetu, krstnú mamu. Vymaľovať, poskladať a dopísať text.

Ďalšie produkty od autora Tatiana Turner

66856
Hudobná výchova
SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Výzdoba triedy
Súbor 600 kariet hudobnej slovnej zásoby v ideálnej veľkosti. Zahrnuté sú hudobné znaky, názvy, tempo, dynamika
5.00 €
124428
Hudobná výchova
MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Trojzložkové karty
Priraďovacie karty pre najmenších. Zahrnuté sú noty, pomlčky, dynamika, tempo, takty. Spolu 32 kartičiek. Hudobný papier
1.00 €
34371
Hudobná výchova
MŠ - predškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Výzdoba triedy
Plagáty veselých trpaslúšikov s hudobnými znakmi pre najmenších hudobníkov. Trpaslúšikovia - noty v jednočiarkovanej
2.00 €
123409
Hudobná výchova
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovné listy
Notový papier so srdiečkovými rámčekami na precvičovanie zápisu hudby, diktáty, domáce úlohy. Hudobné nástroje -
1.00 €
Deň matiek - skladacia kniha Deň matiek - skladacia kniha
Skladacie kniha ku dňu matiek. Spolu 8 kníh. Od chlapčeka a od dievčatka, pre mamku, babku, tetu, krstnú mamu. Vymaľovať, poskladať a dopísať text.
124698
Nepriradené k predmetu>Skladačky>MŠ - predškoláci>Školský klub detí>ZŠ – 1. STUPEŇ>Deň matiek, Deň otcov
1.00