AKO TO CHODÍ VO VESMÍRE- vzdelávacie aktivity s vesmírnou tematikou

Predmet:
Nepriradené k predmetu
Ročník:
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1.
Kategória:
Didaktické hry
Téma:
Vesmír
Počet strán:
22
Veľkosť: 4.11 MB
Predávajúci:
Nahrané: 23. 01. 2023
Cena:
6.28 € vr. DPH

E-book AKO TO CHODÍ VO VESMÍRE, obsahuje autorské, originálne námety na vzdelávacie aktivity s vesmírnou tematikou. Poskytuje vám inšpiráciu a oporu pri zostavovaní RIADENÝCH aktivít na danú tému. Prostredníctvom pohybových hier, ktoré sú sprevádzané slovným/hudobným sprievodom, podporujeme všestranný rozvoj detí. Aktivitami rozvíjame myslenie, pozornosť, pohybové zručnosti, zrakové a sluchové vnímanie, pamäť, vyjadrovacie schopnosti a ďalšie. Hry sa vám budú skvele hodiť vo vesmírnom bloku. Zábavnou, hravou a prirodzenou formou získavajú deti nové znalosti a vedomosti o VESMÍRE.

celkový počet strán e-booku: 22 + pracovné listy a maľovanky

zdroj obázkov: www.pixabay.com

 

obsah:

1. NA ČIERNU DIERU (pohybová hra s riekankou, precvičujeme sluchové vnímanie, zrakové vnímanie, pozornosť)

2. NA RAKETU (pohybová hra s riekankou, precvičujeme zrakové vnímanie, pozornosť, poznávame číslice a písmená)

3. NA MARŤANA (pohybová hra s riekankou, precvičujeme sluchové vnímanie, pozornosť, obratnosť)

4. NA ASTRONAUTA (pohybová hra s pesničkou, vlastný nápev. Precvičujeme hrubú motoriku, pozornosť, pohybovú pamäť)

5. NA PLANÉTY (pohybová hra s pesničkou, nápev: Keď som ja slúžil. Precvičujeme pozornosť, názvy planét Slnečnej sústavy)

6. NA SLNKO (pohybová hra s riekankou, precvičujeme názvy častí tela, koordináciu pohybu, sluchové vnímanie)

7. NA POKAZENÚ RAKETU (pohybová hra s pesničkou, nápev: Ja som muzikant. Precvičujeme sluchové vnímanie, rytmické cítenie, sluchové vnímanie, gymnastiku hovoridiel)

8. NA SPIACE HVIEZDY (pohybová hra s riekankou, precvičujeme pozornosť, zrakové vnímanie)

9. NA RAKEŤÁKOV (pohybová hra s riekankou, precvičujeme sluchové vnímanie, priestorovú orientáciu)

10. NA HVEZDÁRA (pohybová hra s riekankou, precvičujeme hrubú motoriku, sluchové vnímanie, orientáciu v priestore)

AKO TO CHODÍ VO VESMÍRE- vzdelávacie aktivity s vesmírnou tematikou AKO TO CHODÍ VO VESMÍRE- vzdelávacie aktivity s vesmírnou tematikou
E-book AKO TO CHODÍ VO VESMÍRE, obsahuje autorské, originálne námety na vzdelávacie aktivity s vesmírnou tematikou. Poskytuje vám inšpiráciu a oporu pri zostavovaní RIADENÝCH aktivít na danú tému. Prostredníctvom pohybových hier, ktoré sú sprevádzané slovným/hudobným sprievodom, podporujeme všestranný rozvoj detí. Aktivitami rozvíjame myslenie, pozornosť, pohybové zručnosti, zrakové a sluchové vnímanie, pamäť, vyjadrovacie schopnosti a ďalšie. Hry sa vám budú skvele hodiť vo vesmírnom bloku. Zábavnou, hravou a prirodzenou formou získavajú deti nové znalosti a vedomosti o VESMÍRE. celkový počet strán e-booku: 22 + pracovné listy a maľovanky zdroj obázkov: www.pixabay.com   obsah: 1. NA ČIERNU DIERU (pohybová hra s riekankou, precvičujeme sluchové vnímanie, zrakové vnímanie, pozornosť) 2. NA RAKETU (pohybová hra s riekankou, precvičujeme zrakové vnímanie, pozornosť, poznávame číslice a písmená) 3. NA MARŤANA (pohybová hra s riekankou, precvičujeme sluchové vnímanie, pozornosť, obratnosť) 4. NA ASTRONAUTA (pohybová hra s pesničkou, vlastný nápev. Precvičujeme hrubú motoriku, pozornosť, pohybovú pamäť) 5. NA PLANÉTY (pohybová hra s pesničkou, nápev: Keď som ja slúžil. Precvičujeme pozornosť, názvy planét Slnečnej sústavy) 6. NA SLNKO (pohybová hra s riekankou, precvičujeme názvy častí tela, koordináciu pohybu, sluchové vnímanie) 7. NA POKAZENÚ RAKETU (pohybová hra s pesničkou, nápev: Ja som muzikant. Precvičujeme sluchové vnímanie, rytmické cítenie, sluchové vnímanie, gymnastiku hovoridiel) 8. NA SPIACE HVIEZDY (pohybová hra s riekankou, precvičujeme pozornosť, zrakové vnímanie) 9. NA RAKEŤÁKOV (pohybová hra s riekankou, precvičujeme sluchové vnímanie, priestorovú orientáciu) 10. NA HVEZDÁRA (pohybová hra s riekankou, precvičujeme hrubú motoriku, sluchové vnímanie, orientáciu v priestore)
44152
Nepriradené k predmetu>Didaktické hry>Príprava hodiny/lekcie>MŠ>Školský klub detí>MŠ - predškoláci>1.>Vesmír
6.28