Zvieratá v zime

Počet strán:
71
Veľkosť: 75.29 MB
Nahrané:
Naposledy upravené:
20. 11. 2023
Cena:
3.90 € vr. DPH
Zdieľať:

Súbor, ktorý u detí stimuluje porozumenie a chápanie pri opisovaní spôsobu života lesných zvierat v zimnom ročnom období. Môžete v ňom nájsť pre deti zaujímavé poznatky a vzdelávacie aktivity, prácu s textom, autorskú pieseň na známu melódiu ,,Jarné kvety", ale i maľovanú rozprávku či pohybovú hru (pridaný popis činností). Nájdete tiež rozprávky, básne, antonymá, vytváranie správnych dvojíc, prácu s nožnicami, spoločenskú hru v ktorej si deti upevnia svoje vedomosti. Kartičky s obrázkami zvierat a kartičky so stopami zvierat, ktoré stačí zalaminovať a úlohou dieťaťa je vytvoriť správne dvojice. Slabiky, puzzle, bludisko, štipcovanie, vľavo - vpravo, grafomotorika, dokresľovanie, obrázkový materiál a iné. 

Priblížte deťom svet zvierat v zime a rozšírte ich vedomosti hravou formou.

 

Ďalšie produkty od autora Mgr. Michaela Šišoláková

84316
Matematika
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Piesne, básne
Prehĺbte u detí hravou formou znalosti z oblasti matematiky a práce s informáciami. Súbor s tematikou lesných zvierat
2.00 €
79141
Grafomotorika
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Skladačky
Hravá šarkaniáda! Ponorte sa s deťmi do sveta farieb s veselými šarkanmi. Každý šarkan pozostáva z troch farieb. Úlohou
2.00 €
88412
Grafomotorika
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Po jeseni prišla zima, v pracovných listoch sa s úsmevom vyšantila. Súbor pracovných listov so zimnou tematikou
4.00 €
80952
Grafomotorika
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Súbor pracovných listov s jesennou tematikou. Deti si hravou a zábavnou formou precvičia grafomotoriku, zrakové vnímanie
3.50 €
Zvieratá v zime Zvieratá v zime
Súbor, ktorý u detí stimuluje porozumenie a chápanie pri opisovaní spôsobu života lesných zvierat v zimnom ročnom období. Môžete v ňom nájsť pre deti zaujímavé poznatky a vzdelávacie aktivity, prácu s textom, autorskú pieseň na známu melódiu ,,Jarné kvety", ale i maľovanú rozprávku či pohybovú hru (pridaný popis činností). Nájdete tiež rozprávky, básne, antonymá, vytváranie správnych dvojíc, prácu s nožnicami, spoločenskú hru v ktorej si deti upevnia svoje vedomosti. Kartičky s obrázkami zvierat a kartičky so stopami zvierat, ktoré stačí zalaminovať a úlohou dieťaťa je vytvoriť správne dvojice. Slabiky, puzzle, bludisko, štipcovanie, vľavo - vpravo, grafomotorika, dokresľovanie, obrázkový materiál a iné.  Priblížte deťom svet zvierat v zime a rozšírte ich vedomosti hravou formou.  
92548
Grafomotorika>Prírodoveda>Prvouka>Didaktické hry>Piesne, básne>Pracovné listy>MŠ>MŠ - predškoláci>Školský klub detí>1.>ZŠ – 1. STUPEŇ>Zima>Ročné obdobia>Vianoce>Živočíchy>Vtáci
3.90