Zvieratá v zime

Počet strán:
71
Veľkosť: 75.29 MB
Typ súboru: pdf
Nahrané:
Naposledy upravené:
20. 11. 2023
Zdieľať:

Súbor, ktorý u detí stimuluje porozumenie a chápanie pri opisovaní spôsobu života lesných zvierat v zimnom ročnom období. Môžete v ňom nájsť pre deti zaujímavé poznatky a vzdelávacie aktivity, prácu s textom, autorskú pieseň na známu melódiu ,,Jarné kvety", ale i maľovanú rozprávku či pohybovú hru (pridaný popis činností). Nájdete tiež rozprávky, básne, antonymá, vytváranie správnych dvojíc, prácu s nožnicami, spoločenskú hru v ktorej si deti upevnia svoje vedomosti. Kartičky s obrázkami zvierat a kartičky so stopami zvierat, ktoré stačí zalaminovať a úlohou dieťaťa je vytvoriť správne dvojice. Slabiky, puzzle, bludisko, štipcovanie, vľavo - vpravo, grafomotorika, dokresľovanie, obrázkový materiál a iné. 

Priblížte deťom svet zvierat v zime a rozšírte ich vedomosti hravou formou.

 

Ďalšie produkty od autora Mgr. Michaela Šišoláková

115322
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Súbor je zameraný na tematiku Veľkej noci. Obsahuje pracovné listy, ktorými si deti precvičia zrakové vnímanie, svoju
2.00 €
68904
Matematika
MŠ - predškoláci, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Postrehová hra
Jednou z vecí, ktoré nás sprevádzajú celým životom sú aj peniaze, ktoré v našom živote zohrávajú podstatnú úlohu či už v
5.00 €
108803
Matematika
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Domino
Súbor, ktorý zahŕňa 3 typy hry. Má vždy prednú aj zadnú stranu. Domino 1 je zamerané na ročné obdobie JAR. Vytlačíte
1.20 €
88412
Grafomotorika
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Po jeseni prišla zima, v pracovných listoch sa s úsmevom vyšantila. Súbor pracovných listov so zimnou tematikou
4.00 €
Zvieratá v zime Zvieratá v zime
Súbor, ktorý u detí stimuluje porozumenie a chápanie pri opisovaní spôsobu života lesných zvierat v zimnom ročnom období. Môžete v ňom nájsť pre deti zaujímavé poznatky a vzdelávacie aktivity, prácu s textom, autorskú pieseň na známu melódiu ,,Jarné kvety", ale i maľovanú rozprávku či pohybovú hru (pridaný popis činností). Nájdete tiež rozprávky, básne, antonymá, vytváranie správnych dvojíc, prácu s nožnicami, spoločenskú hru v ktorej si deti upevnia svoje vedomosti. Kartičky s obrázkami zvierat a kartičky so stopami zvierat, ktoré stačí zalaminovať a úlohou dieťaťa je vytvoriť správne dvojice. Slabiky, puzzle, bludisko, štipcovanie, vľavo - vpravo, grafomotorika, dokresľovanie, obrázkový materiál a iné.  Priblížte deťom svet zvierat v zime a rozšírte ich vedomosti hravou formou.  
92548
Grafomotorika>Prírodoveda>Prvouka>Didaktické hry>Piesne, básne>Pracovné listy>MŠ>MŠ - predškoláci>Školský klub detí>1.>ZŠ – 1. STUPEŇ>Zima>Ročné obdobia>Vianoce>Živočíchy>Vtáci
3.90