Materiály od užívateľa Mgr. Michaela Šišoláková

95737
Matematika
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Polievky pre kuchárky. Súbor, ktorý u detí hravou a zábavnou formou rozvíja matematické predstavy, kde si precvičia
3.00 €
92548
Grafomotorika
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Súbor, ktorý u detí stimuluje porozumenie a chápanie pri opisovaní spôsobu života lesných zvierat v zimnom ročnom období
3.90 €
88412
Grafomotorika
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Po jeseni prišla zima, v pracovných listoch sa s úsmevom vyšantila. Súbor pracovných listov so zimnou tematikou
4.00 €
84316
Matematika
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Piesne, básne
Prehĺbte u detí hravou formou znalosti z oblasti matematiky a práce s informáciami. Súbor s tematikou lesných zvierat
2.00 €
83002
Grafomotorika
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pexeso
Podporte u detí pozitívny vzťah a správny postoj v starostlivosti o svoje zúbky. Súbor pracovných listov s tematikou -
3.00 €
80952
Grafomotorika
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Súbor pracovných listov s jesennou tematikou. Deti si hravou a zábavnou formou precvičia grafomotoriku, zrakové vnímanie
3.50 €
79141
Grafomotorika
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Skladačky
Hravá šarkaniáda! Ponorte sa s deťmi do sveta farieb s veselými šarkanmi. Každý šarkan pozostáva z troch farieb. Úlohou
2.00 €
78072
Grafomotorika
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Postrehová hra
Oboznámte deti s ich rodnou krajinou a vzbuďte u nich ich prirodzenú detskú zvedavosť. Zoberte ich na zaujímavý výlet
3.00 €
75864
Biológia
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Piesne, básne
Zaveďte deti do sveta rozličných semienok a rastliniek, kde si zábavnou a hravou formou osvoja nové poznatky a vedomosti
5.00 €
68904
Matematika
MŠ - predškoláci, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Postrehová hra
Jednou z vecí, ktoré nás sprevádzajú celým životom sú aj peniaze, ktoré v našom živote zohrávajú podstatnú úlohu či už v
5.00 €