Komunikačné kartičky - záujmy, hodnoty a schopnosti

Ročník:
Počet strán:
16
Veľkosť: 436.2 KB
Typ súboru: pdf
Nahrané:
Naposledy upravené:
8. 12. 2023
Zdieľať:

Skvelým spôsobom, ako môže kariérny poradca, triedny učiteľ, výchovný poradca, psychológ,... na základných školách pomôcť žiakom pri príprave na výber strednej školy, môže byť aktivita "komunikačné kartičky", ktorá pomáha študentom objaviť svoje záujmy, hodnoty a schopnosti.

POZOR! Aktivita je vhodná aj pre žiakov nižších ročníkov alebo aj stredoškolákov.

  • Opis
  • Každá interaktívna kartička predstavovuje aspekt záujmu, hodnoty alebo schopnosti. Žiaci by si vyberali kartičky a podľa toho, by odpovedali na otázky.
  • Zdieľanie a Reflexia
  • Po skončení hry by sa mali žiaci zhromaždiť a zdieľať svoje zážitky a zistenia.
  • Spoločne by prostredníctvom brainstormingu mohi určovať na akú (profesíjnu/stredoškolskú) oblasť by sa žiak hodil, tiež témou konverzácie môže byť aj to, ako tieto záujmy, hodnoty a schopnosti súvisia so strednými školami a budúcimi kariérnymi možnosťami.

Táto aktivita by mohla pomôcť žiakom lepšie pochopiť samých seba a ich cieľe, čo môže uľahčiť proces výberu strednej školy a budúcej kariéry.

Ďalšie produkty od autora Vyber správnu školu!

26410
Nepriradené k predmetu
ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Pracovné listy s omaľovánkami "Som úžasný, som úžasná" sú zamerané na podporu sebauvedomenia. Vhodné použiť aj do ŠKD.
1.80 €
26518
Nepriradené k predmetu
Školský klub detí, SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Ostatné
Sada obsahuje 16 kartičiek na podporu motivácie žiakov pri rôznych úlohách v školskom aj mimoškolskom prostredí. Na
0.99 €
46999
Nepriradené k predmetu
ZŠ – 1. STUPEŇ
Ostatné
Aktivita zahŕňa: - hraciu dosku (mapa mesta) - karty s popisom povolaní - pokyny a pravidlá - herné figúrky (autá a
3.00 €
26406
Nepriradené k predmetu
SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Ostatné
Komunikačná hra Hady a rebríky je vhodná pre žiakov 2. stupňa ZŠ a SŠ. Slúži na rozprúdie konverzácie o dôležitých
3.00 €
Komunikačné kartičky - záujmy, hodnoty a schopnosti Komunikačné kartičky - záujmy, hodnoty a schopnosti
Skvelým spôsobom, ako môže kariérny poradca, triedny učiteľ, výchovný poradca, psychológ,... na základných školách pomôcť žiakom pri príprave na výber strednej školy, môže byť aktivita "komunikačné kartičky", ktorá pomáha študentom objaviť svoje záujmy, hodnoty a schopnosti. POZOR! Aktivita je vhodná aj pre žiakov nižších ročníkov alebo aj stredoškolákov. Opis Každá interaktívna kartička predstavovuje aspekt záujmu, hodnoty alebo schopnosti. Žiaci by si vyberali kartičky a podľa toho, by odpovedali na otázky. Zdieľanie a Reflexia Po skončení hry by sa mali žiaci zhromaždiť a zdieľať svoje zážitky a zistenia. Spoločne by prostredníctvom brainstormingu mohi určovať na akú (profesíjnu/stredoškolskú) oblasť by sa žiak hodil, tiež témou konverzácie môže byť aj to, ako tieto záujmy, hodnoty a schopnosti súvisia so strednými školami a budúcimi kariérnymi možnosťami. Táto aktivita by mohla pomôcť žiakom lepšie pochopiť samých seba a ich cieľe, čo môže uľahčiť proces výberu strednej školy a budúcej kariéry.
95544
Etická výchova>Občianska výchova>Nepriradené k predmetu>Didaktické hry>Hodnotenie, sebahodnotenie>Ostatné>5.>6.>7.>8.>9.>SŠ>ZŠ – 2. STUPEŇ>Povolania>Rodina>Sebahodnotenie
2.89