Tvorba názvoslovia anorganických zlúčenín

Predmet:
Ročník:
Kategória:
Počet strán:
4
Veľkosť: 1.86 MB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
2. 4. 2024
Zdieľať:

Materiál obsahuje 4 listy A4. Na A4 je spracovaná tvorba názvoslovia anorganických zlúčenín - halogenidov, oxidov, hydroxidov a kyslikatých kyselín. Na A4 je vždy materiál pre 4 žiakov, stačí vytlačiť a rozstrihať. Slúži žiakom ako akýsi prehľad, pomôcka, výučbový materiál.

Ďalšie produkty od autora Martina Hošalová

73138
Triednická hodina
ZŠ – 2. STUPEŇ
Pravidlá triedy
Súbor obsahuje triedny poriadok, kde je 12 pravidiel napísaných slangom, ako je vidno aj v náhľade, malé plagátiky na
3.50 €
116684
Biológia
6.
Pracovné listy
Pracovný list z biológie je určený pre hodinu vonku. Žiakov rozdelíme do skupín. Ich úlohou je plniť jednotlivé úlohy z
1.00 €
Tvorba názvoslovia anorganických zlúčenín Tvorba názvoslovia anorganických zlúčenín
Materiál obsahuje 4 listy A4. Na A4 je spracovaná tvorba názvoslovia anorganických zlúčenín - halogenidov, oxidov, hydroxidov a kyslikatých kyselín. Na A4 je vždy materiál pre 4 žiakov, stačí vytlačiť a rozstrihať. Slúži žiakom ako akýsi prehľad, pomôcka, výučbový materiál.
117959
Chémia>Ostatné>8.
2.50