Nepravidelné slovesá TRIMINO

Ročník:
Kategória:
Počet strán:
5
Veľkosť: 567.7 KB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
16. 11. 2023
Zdieľať:

Súbor obsahuje:

  • 51 základných nepravidelných slovies v prítomnom a minulom čase

Ďalšie produkty od autora Monika Letsch

89524
Anglický jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Ponúkam didaktickú hru "Christmas puzzle & trimino" pre žiakov 1. a 2.stup ňa. Súbor obsahuje : 18 kartičiek s obrázkami
1.50 €
82801
Anglický jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Hodnotenie, sebahodnotenie
Súbor obsahuje 6 kartičiek na sebareflexiu pre žiakov v SJ, AJ, NJ v 3 dizajnoch.
0.00 €
55577
Anglický jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Ponúkam didaktický materiál "Circle time questions" na rozvoj rečových zru čností u žiakov 1. stup ňa. Súbor obsahuje
0.99 €
55277
Anglický jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Súbor obsahuje : konverzačný pracovný list vo farebnom a v čierno-bielom prevedení v 3 úrovniach (easy, medium
0.00 €
Nepravidelné slovesá TRIMINO Nepravidelné slovesá TRIMINO
Súbor obsahuje: 51 základných nepravidelných slovies v prítomnom a minulom čase
89920
Anglický jazyk>Cudzie jazyky>Didaktické hry>5.>6.>7.>8.>9.>SŠ>ZŠ – 2. STUPEŇ
0.99