Vyhľadávanie

Zoradiť podľa
Pořadí
127059
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Testy a písomky
Písomkové mantry majú slúžiť k navodeniu kľudnej atmosféry pred písomkou. Mantry sú pozitívne vety, ktorých opakovaním
1.50 €
125280
Hudobná výchova
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Testy a písomky
Niekoľko druhov testov na výber. Jedna strana obsahuje dve kópie. Vhodné aj na päťminutovky, pri počúvaní skladby, na
2.00 €
115641
Matematika
3.
Pracovné listy
Pracovné listy Matematika 3 15 pracovných listov z učiva matematiky pre 3. ročník ZŠ zoradené postupne podľa preberaného
3.90 €
114887
Slovenský Jazyk
MŠ - predškoláci, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Hodnotenie, sebahodnotenie
Súbor obsahuje: - test na školskú zrelosť, ktorý obsahuje 7 úloh zameraných na grafomotoriku (jemnú a hrubú motoriku)
1.20 €
114881
Dejepis
4., 5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Testy a písomky
Ponúkam na predaj dejepisnú písomku, ktorá bola schválená od školského psychológa aj pre deti s rôznymi špeciálno
1.50 €
114322
Matematika
2.
Pracovné listy
Marec je mesiacom kníh, rozprávkových postáv. Postavičky sú zakomponované v 18 slovných úlohách pre 2. triedu. Ide o
1.50 €
107102
Slovenský Jazyk
4.
Pracovné listy
V súbore sa nachádza autokorektívna karta zameraná na učivá spodobovanie (najmä v na f), slabikotvorné l/ĺ, r/ŕ a
1.20 €
96587
Biológia
2., 3., 4.
Pexeso
Učebná pomôcka obsahuje súbor materiálov k téme "Vylučovacia sústava". Teoretické východiská sú zostavené podľa učebnice
2.50 €
94581
Matematika
3., 4., 5.
Pracovné listy
Program v Exceli na NEKONEČNÉ pracovné listy na tému sčítanie a odčítanie do 1 000 s prechodom cez základ 10. V spodnej
3.00 €
90765
Anglický jazyk
4., 5., 6.
Pracovné listy
Materiál obsahuje jeden pracovný list vhodný na precvičenie alebo preskúšanie formou testu alebo jednoduchej rozcvičky
0.99 €
87527
Biológia
7.
Testy a písomky
Test z tém Vylučovacia, Močová a Hormonálna sústava pre žiakov 7. ročníka základných škôl. V dokumente sú 2 verzie A, B.
1.00 €
83959
Matematika
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
44 strán Matematické PL zamerané na plus a minus od 1-20 , urči väčší a menší 1-10 doplň do číselného radu PL 1-9 rôzne
3.00 €