Materiály od užívateľa PatrisK

80621
Etická výchova
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2.
Ostatné
Krátky príbeh o pastelkách, z ktorého vyplýva ponaučenie, že nikto na tomto svete nie je zbytočný. Vedie deti k empatii
1.70 €