Materiály od užívateľa Mgr. Miroslava Baranová

125803
Prírodoveda
MŠ, MŠ - predškoláci, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Ostatné
Vzdelávacie karty - NÁJDI,POZORUJ A POZNÁVAJ V PRÍRODE A SVOJOM OKOLÍ - môžu slúžiť aj ako demonštračné obrázky PDF
1.20 €
102809
Slovenský jazyk - gramatika
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí
Didaktické hry
Súbor obsahuje 20 komunikačných kartičiek. Na kartičke je jedna dvojica slov opačného významu - ANTONYMÁ. Deti si
1.50 €