Materiály od užívateľa Jana Bednarčíková

131918
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., 5., 6., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Ide o súbor komunikačných kariet, 7 strán, na každej strane je 8 kariet, spolu 56 kariet, na ktorých sú rôzne otázky
2.50 €
112968
Etická výchova
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Súbor 12 kariet určených na komunikáciu počas ranného kruhu, v ŠKD, počas triednických hodín, etickej výchovy... Na
0.00 €
108503
Etická výchova
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Ide o súbor kariet, 7 strán, na každej strane je 8 kariet, spolu 56 kariet, na ktorých sú popísané rôzne situácie
2.50 €
106773
Slovenský Jazyk
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2.
Didaktické hry
Aktivitku na opakovanie alebo vyvodenie písmen, využiteľné aj cez prestávky, pre rýchlikov, na precvičovanie, .... Ide o
2.90 €
105564
Matematika
Didaktické hry
Kartičky s príkladmi (tučniakmi) rozmiestnime po triede. Žiaci si pripravia kartičky (vytlačíme) a ceruzku. Na pokyn
1.60 €
95113
Slovenský jazyk - literatúra
Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Ide o súbor komunikačných kariet (téma Vianoce) rozdelených na 2 časti. Prvá časť sú otázky týkajúce sa Vianoc
2.50 €
87443
Slovenský Jazyk
1., 2., 3., 4., 5.
Hodnotenie, sebahodnotenie
Kto by mal záujem, môžete si stiahnuť PL - podklad na napísanie listu pre Ježiška - formát A5, na jednej strane sú 2
0.00 €
87135
Slovenský Jazyk
3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Kartičky si vytlačte, vystrihnite, zalaminujte, vložte do vrecúška. Žiak si kartičku vytiahne, pozrie sa na symbol
2.00 €
82088
Matematika
3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Ahojte! Aj pre Vašich žiakov je násobilka postrah? :) Ponúkam Vám aktivitu v PDF súbore - Násobilka hrou. V ukážke Vám
3.20 €
78755
Etická výchova
Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Komunikačné kartičky k téme - október - mesiac úcty k starším Ide o súbor komunikačných kariet rozdelených na 2 časti
2.50 €
78663
Slovenský Jazyk
2., 3., 4., 5., 6., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Komunikačné kartičky, tentokrát na tému "Knihy". Súbor má dve časti. Jedna časť obsahuje otázky venované knihám -
2.50 €
77099
Etická výchova
Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Súbor kariet, 7 strán, na každej strane je 8 kariet, spolu 56 kariet. Ide o rôzne situácie. Využiteľné pri rannom kruhu
2.50 €