Materiály od užívateľa Ivana Brťková

121189
Slovenský Jazyk
3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Tento súbor obsahuje materiál, ktorý slúži ako didaktická pomôcka pre rozvoj vedomostí zo Slovenského jazyka
2.50 €
115469
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Tento súbor obsahuje materiál, ktorý slúži ako didaktická pomôcka pre rozvoj vedomostí zo Slovenského jazyka
2.00 €
113366
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Súbor slúži na rozvoj matematických a jazykových schopností a zručností. Obsahuje: Veľkonočné úlohy Girlanda Pracovné
1.50 €
111070
Slovenský Jazyk
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Omaľovánka
!197 STRÁN! Tento súbor slúži ako didaktická pomôcka pre rozvoj matematických a jazykových zručností, obsahuje: výzdoba
1.99 €
110191
Slovenský Jazyk
3., 4.
Výzdoba triedy
Materiál slúži ako výzdoba triedy (na nástenku, tabuľu, individuálne každému žiakovi). Slúži aj ako výukový materiál
0.99 €
108921
Matematika
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
105 stranový MEGA balíček plný pracovných listov, pomôcok k výučbe, omaľovániek a hier. Na záver nechýba ani certifikát
4.00 €
78316
Slovenský Jazyk
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Balíček obsahuje súbory: - Čo je na obrázku zle? - Čo už viem - Ja mám - Masky na tvár - Matematický labyrint - Sčítanie
1.50 €
72388
Matematika
3., 4.
Didaktické hry
Karty na precvičovanie násobenia a delenia.
1.20 €
71991
Anglický jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Spolu 16 kartičiek. Materiál určený na rozvoj slovnej zásoby v anglickom jazyku.
1.20 €
69281
Etická výchova
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Formát obsahuje 11 listov na tlač.
1.00 €
64600
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Výzdoba triedy
Obsahuje: · Abeceda – 14 strán · Číselný rad (0-20; 10-100 (desiatky) ; 100-1000 (stovky)) – 22 strán · Hlásky– 5 strán
2.00 €
63946
Nepriradené k predmetu
MŠ, Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., 3., 4.
Výzdoba triedy
Výzdoba do triedy, na nástenky a pod. Spolu 78 listov na tlač.
1.50 €