Materiály od užívateľa Barbora Šimaljáková

99656
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Hra Bingo. Každý hráč dostane kartu Bingo a hrsť značiek. Vyvolávač vytiahne kartu a povie obrázok. Hráči si označia
1.50 €
99376
Slovenský Jazyk
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1.
Pracovné listy
Pracovné listy na precvičovanie písania malých a veľkých tlačených písmen abecedy, rozvoj grafomotoriky.
1.50 €