Materiály od užívateľa Michaela Neupauerová

97126
Slovenský jazyk - čítanie
Školský klub detí, 1.
Didaktické hry
Hravá forma čítania pre prváčikov. Materiál obsahuje 4 kocky na vystrihnutie so slovami na čítanie pre prvákov. (
1.90 €
80180
Geometria
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Žiaci tvoria panáčikov zo zápaliek podľa predlohy.
1.50 €
48222
Matematika
2.
Já mám, kto má
PDF obsahuje 24 kartičiek na sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do 35 s prechodom cez desiatku.
0.99 €