Materiály od užívateľa D.Z.

132348
Prvouka
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Trojzložkové karty
Materiál slúži ako pomôcka k téme ZVIERATKÁ V ZOO. Materiál obsahuje 26 samostatných demonštračných kariet A4/A3 so
3.50 €
129058
Vlastiveda
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Materiál slúži ako pomôcka k téme MDD, DETI SVETA, SPOZNÁVANE SVET. Materiál obsahuje 7 samostatných kariet A4/A3 so
1.99 €
123813
Slovenský jazyk - čítanie
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Trojzložkové karty
Materiál slúži ako pomôcka k spoznávaniu HMYZU. Materiál obsahuje 21 samostatných kariet A4 s hmyzom aj s názvom
3.00 €
114080
Prírodoveda
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Materiál slúži ako pomôcka k spoznávaniu štyroch ročných období. Materiál obsahuje 4 samostatné plagáty jednotlivých
3.50 €
111153
Prvouka
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Súbor obsahuje: 6x karty vio veľkosti A4- z čoho súvyrobrné veci 6x kontajnery na recykláciu vo veľkosti A4 + malé
3.00 €
104522
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Súbor obsahuje: - 27 kariet vo veľkosti A4- karnevalové masky + ku každej karte priradenie názvu, a určenie začiatočnej
3.50 €
101464
Geometria
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí
Didaktické hry
Zima, zimné hry, zimné športy, zimné radovánky: Súbor obsahuje 26 obrázkov, každý obrázok je trojmo: slúži na
2.00 €
101098
Prvouka
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
ZIMNÉ RADOVÁNKY, HRY, ŠPORTY Súbor obsahuje: -12 kariet s obrázkami vo veľkosti A4 (hry, športy, zimné raadovánky) -12
3.00 €
95962
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Súbor obsahuje 14 kariet vo veľkosti A4 (rozvoj slovnej zásoby, rozprávanie podľa obrázkov...), na ktorých sú obrázky s
2.49 €
93871
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Súbor obsahuje: -3 karty A4 s postavami a pomenovaniami : Mikuláš, Anjel, Čert -22 kartičiek A5 so symbolmi, ktoré
2.00 €
90626
Dopravná výchova
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí
Príprava hodiny/lekcie
Súbor obsahuje : *26 dopravných prostriedkov vo formáte A5 *4 karty vo formáte A4 miesto pohybu
2.00 €
79506
Slovenský jazyk - čítanie
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Súbor obsahuje 24 druhov ovocia. 24 kartičiek s názvami ovocia 24 kartičiek bez názvu Veľké karty s názvami ovocia
2.50 €