Materiály od užívateľa KamiDadi

134522
Slovenský Jazyk
1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Pomocné písmená -materiál obsahuje 92 x A4 -na každej strane je písmeno abecedy - každé písmeno je označené šípkami
4.50 €
134516
Slovenský Jazyk
3., ZŠ – 1. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Materiál obsahuje farebne odlíšené vybrané slová. 7 hlavných obojakých spoluhlások ďalšie A4 obsahujú - vybrané slová na
2.00 €
132763
Anglický jazyk
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Pridávam materiál určený na anglický jazyk pre predškolákov alebo žiakov 1.ročníka. Kartičky sú určené na precvičovanie
3.00 €
128333
Nepriradené k predmetu
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Ahojte, pripájam farebný a pútavý materiál. Materiál je určený na skrášlenie školských zošitov alebo zakladačov
2.00 €
105713
Slovenský jazyk - čítanie
Školský klub detí, 2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Pridávam do ponuky čítanie s porozumením so 7 príbehmi. Každý príbeh/text má na ďalšej strane otázky, k danému
3.00 €
105458
Prírodoveda
ZŠ – 1. STUPEŇ
Výzdoba triedy
Pridávam materiál pre žiakov prvého stupňa určený na Prírodovedu - mesiac a jeho fázy Materiál obsahuje 5 strán
1.00 €
91742
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Pridávam zimné čítanie s porozumením. Materiál obsahuje 22 strán vo formáte A4 Materiál taktiež obsahuje 9 krátkych
3.80 €
91204
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Zvyky a tradície počas Vianoc. - 11xA4 formát - stručný popis zvykov a tradícií počas Vianoc na Slovensku ( krájanie
2.50 €
88133
Pracovné činnosti
MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1.
Diplomy, pochvaly
Pridávam materiál určený na Vianoce. Materiál obshauje: list Ježiškovi, odpoveď od Ježiška, certifikát (zaradenie na
2.00 €
77514
Nepriradené k predmetu
ZŠ – 1. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Záznamník na domáce úlohy pre žiakov, kde si vedia zaznačiť nie len domáce úlohy, ale aj krúžky, predmety, oznamy
3.00 €
77510
Vlastiveda
4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Výukový materiál na nástenku/tabuľu na tému ,,Mestá a dediny,,. Materiál obsahuje 7 veľkých plagátov vo formáte a3 -
1.50 €
77321
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, 2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovné listy
Materiál na čítanie s porozumením. Materiál obsahuje 7 krátkých textov. Na každý prečítaný text sú pripravené otázky
2.50 €