Materiály od užívateľa Romana Homolová

75746
Nepriradené k predmetu
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Diplomy, pochvaly
1 list A4 s pochvalným/motivačným textom "Dobrá práca". Oceňte pokroky svojich žiakov :) Stačí vytlačiť na lepiaci
1.00 €
75712
Chémia
ZŠ – 2. STUPEŇ
Domino
Aktivity slúžiace na vyučovanie alebo na individuálne precvičovanie a opakovanie značiek chemických prvkov. Súbor
3.00 €