Materiály od užívateľa Erika Zvonárová

105854
Geometria
Pracovné listy
Pracovný list zameraný na meranie v triede.
1.00 €
105845
Triednická hodina
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pravidlá triedy
Pravidlá triedy - obsahuje 5 celoživotných pravidiel, ktoré súvisia s ITV vzdelávaním. Celoživotné pravidlá: aktívne
2.00 €