Materiály od užívateľa Mgr. Nikola Kráľová

97279
Geometria
MŠ, MŠ - predškoláci, 1., Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Materiál zameraný na rozvíjanie matematických predstáv, zrakovej pozornosti, zrakovej diferenciácie figúry a pozadia
1.00 €