Nové kurikulum 2023 - UČEBNÉ OSNOVY - Človek a spoločnosť 1.-4. ročník

Ročník:
Počet strán:
16
Veľkosť: 316.03 KB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
7. 7. 2024
Zdieľať:

Učebné osnovy k vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklus (1.-3.ročník) ZŠ a pre 2. cyklus - 4. ročník ZŠ.

Jednotlivé obsahové štandardy sú priradené do ročníkov a jednotlivých komponentov s prihliadaním na schopnosti žiaka v danom ročníku. 

Dúfam, že vám príde materiál užitočný. Slúžiť môže ako inšpirácia na tvorbu vlastných učebných osnov alebo ako hotový dokument. :)

Ďalšie produkty od autora Mgr. Sasanka

135260
Hudobná výchova
1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Učebné osnovy k vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra k podoblasti Hudobná výchova pre 1. cyklus (1.-3.ročník) ZŠ
7.99 €
135262
Pracovné činnosti
1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Učebné osnovy k vzdelávacej oblasti Človek a svet práce, konkrétne predmet Pracovné vyučovanie pre 1. cyklus (1.-3
4.99 €
Nové kurikulum 2023 - UČEBNÉ OSNOVY - Človek a spoločnosť 1.-4. ročník Nové kurikulum 2023 - UČEBNÉ OSNOVY - Človek a spoločnosť 1.-4. ročník
Učebné osnovy k vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 1. cyklus (1.-3.ročník) ZŠ a pre 2. cyklus - 4. ročník ZŠ.Jednotlivé obsahové štandardy sú priradené do ročníkov a jednotlivých komponentov s prihliadaním na schopnosti žiaka v danom ročníku. Dúfam, že vám príde materiál užitočný. Slúžiť môže ako inšpirácia na tvorbu vlastných učebných osnov alebo ako hotový dokument. :)
135261
Triednická hodina>Vlastiveda>Nepriradené k predmetu>Príprava hodiny/lekcie>Ostatné>1.>2.>3.>4.>ZŠ – 1. STUPEŇ
9.00