Učebný plán - Zdravie a pohyb, predmet Telesná a športová výchova, 1. cyklus, 1.-3. ročník, nové KURIKULUM

Ročník:
Počet strán:
12
Veľkosť: 4.13 MB
Typ súboru: pdf
Nahrané:
Naposledy upravené:
10. 7. 2024
Zdieľať:

Učebný plán vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb, pre 1. cyklus - 1.+2.+3. ročník, obsahuje učivo predmetu Telesná a športová výchova. Materiál spĺňa požiadavky nového KURIKULA. Môže byť považovaný za hotový dokument aj s témami na vyučovacie hodiny alebo pre inšpiráciu a metodické usmernenie k tvorbe vlastného na základe požiadaviek vašej školy.

Ďalšie produkty od autora PaedDr. Gabriela Fenková

133599
Hudobná výchova
2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Učebný plán vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra pre 1. cyklus - 2. ročník, obsahuje učivo predmetu Hudobná výchova
2.99 €
111344
Hudobná výchova
SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Výzdoba triedy
Veľkoformátové plagáty na výzdobu hudobnej triedy ZŠ alebo ZUŠ, poprípade menšie na nástenku. Obsahom sú jednotlivé
10.00 €
133600
Hudobná výchova
3., ZŠ – 1. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Učebný plán vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra pre 1. cyklus - 3. ročník, obsahuje učivo predmetu Hudobná výchova
2.99 €
133618
Výtvarná výchova
1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ
Príprava hodiny/lekcie
Učebný plán vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra pre 1. cyklus - 1., 2. a 3. ročník, obsahuje učivo predmetu Výtvarná
7.99 €
Učebný plán - Zdravie a pohyb, predmet Telesná a športová výchova, 1. cyklus, 1.-3. ročník, nové KURIKULUM Učebný plán - Zdravie a pohyb, predmet Telesná a športová výchova, 1. cyklus, 1.-3. ročník, nové KURIKULUM
Učebný plán vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb, pre 1. cyklus - 1.+2.+3. ročník, obsahuje učivo predmetu Telesná a športová výchova. Materiál spĺňa požiadavky nového KURIKULA. Môže byť považovaný za hotový dokument aj s témami na vyučovacie hodiny alebo pre inšpiráciu a metodické usmernenie k tvorbe vlastného na základe požiadaviek vašej školy.
135460
Telesná výchova>Príprava hodiny/lekcie>Ostatné>1.>2.>3.>ZŠ – 1. STUPEŇ
5.99