ZAČIATOČNÁ SLABIKA

Kategória:
Počet strán:
3
Veľkosť: 3.53 MB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
10. 6. 2022
Zdieľať:

- PDF súbor obsahuje 3 strany

- úlohou dieťaťa je prikladať začiatočnú slabiku na obrázok, podľa toho na akú slabiku sa začína ...... JA na

- Táto aktivita má za cieľ identifikovať počiatočnú slabiku obrázku a riešiť vzťah graféma/fonéma

.

.

- A1 vytlačíme a zalaminujeme

- A2 nám slúžia ako kontrola pre dieťa napríklad

- stranu 3 vytlačíme a rozstriháme na kartičky, ktoré budeme následne prikladať na obrázky

VYTLAČIŤ NA TVRDÝ PAPIER, VYSTRIHNÚŤ KARTIČKY A OPAKOVANE POUŽÍVAŤ

Ďalšie produkty od autora Bc. Petra Burzová

6383
Slovenský Jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ
Domino
DOMINO VYBRANÉ SLOVÁ - Hra sa začína písmenom Z = začiatok, končí sa písmenom K = koniec - Dieťa prikladá k obrázku
1.30 €
8862
Slovenský Jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
- PDF súbor obsahuje 6 strán, 2 tabuľky, 2x kartičky, 2x pracovný list - úlohou dieťaťa je kartičky priradiť ku správnej
1.50 €
8864
Matematika
ZŠ – 1. STUPEŇ
Štipcovanie
POROVNÁVANIE do 30 - štipcovanie - 22<30 . . - PDF súbor obsahuje 10 strán s 30timi kartami na porovnávanie - úlohou
1.50 €
3632
Slovenský Jazyk
2., 3., 4.
Loto
Zábavný materiál slúžiaci k precvičeniu informácií správe, oznámeniu. pozvánke, inzeráte, plagáte, vizitke. Po správnom
2.00 €
ZAČIATOČNÁ SLABIKA ZAČIATOČNÁ SLABIKA
- PDF súbor obsahuje 3 strany - úlohou dieťaťa je prikladať začiatočnú slabiku na obrázok, podľa toho na akú slabiku sa začína ...... JA na - Táto aktivita má za cieľ identifikovať počiatočnú slabiku obrázku a riešiť vzťah graféma/fonéma . . - A1 vytlačíme a zalaminujeme - A2 nám slúžia ako kontrola pre dieťa napríklad - stranu 3 vytlačíme a rozstriháme na kartičky, ktoré budeme následne prikladať na obrázky VYTLAČIŤ NA TVRDÝ PAPIER, VYSTRIHNÚŤ KARTIČKY A OPAKOVANE POUŽÍVAŤ
8861
Slovenský Jazyk>Didaktické hry>ZŠ – 1. STUPEŇ
1.20