Spätná väzba

Počet strán:
12
Veľkosť: 804.04 KB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
24. 5. 2024
Zdieľať:
  • 10 druhov malých spätných väzieb na písomky, pracovné listy, domáce úlohy a pod..
  • Tlač na farebné lepiace lístočky 
  • Ak nechcete použiť lepiace štítky, môžete použiť na tlač rôzne farebné papiere a štvorček si len vystrihnúť a spinkovačom pripnúť na písomku. (Tlač na lepiace štítky nebude nikdy dokonale rovná)

Ďalšie produkty od autora Silvia Hirjakova

116446
Etická výchova
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Aktivita na rozvoj kreativity - Dokonči obrázok
1.00 €
127059
Slovenský Jazyk
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Testy a písomky
Písomkové mantry majú slúžiť k navodeniu kľudnej atmosféry pred písomkou. Mantry sú pozitívne vety, ktorých opakovaním
1.50 €
125952
Triednická hodina
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Výzdoba triedy
Kvietky na dekoráciu triedy.
0.00 €
124560
Nepriradené k predmetu
MŠ, MŠ - predškoláci, Školský klub detí, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Ostatné
Vrchný obal veľkosti A4 na uzatvárateľný box alebo do vášho zakladača na uschovanie všetkých spomienok od žiakov.
0.00 €
Spätná väzba Spätná väzba
10 druhov malých spätných väzieb na písomky, pracovné listy, domáce úlohy a pod.. Tlač na farebné lepiace lístočky  Ak nechcete použiť lepiace štítky, môžete použiť na tlač rôzne farebné papiere a štvorček si len vystrihnúť a spinkovačom pripnúť na písomku. (Tlač na lepiace štítky nebude nikdy dokonale rovná)
128909
Slovenský Jazyk>Dejepis>Nepriradené k predmetu>Hodnotenie, sebahodnotenie>Ostatné>MŠ>MŠ - predškoláci>Školský klub detí>1.>2.>3.>4.>5.>6.>7.>8.>9.>SŠ>ZŠ – 1. STUPEŇ>ZŠ – 2. STUPEŇ>Špeciálna pedagogika>Emócia>Sebahodnotenie
1.50