SLABIKY V TABUĽKE

Kategória:
Počet strán:
6
Veľkosť: 1.39 MB
Typ súboru: pdf
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
17. 4. 2022
Zdieľať:

- PDF súbor obsahuje 6 strán, 2 tabuľky, 2x kartičky, 2x pracovný list

- úlohou dieťaťa je kartičky priradiť ku správnej slabike

- v pracovnom liste píše dieťa slovo na slabiku, ktorú vymyslelo (odporúčam pre staršie deti, ktoré už vedia písať)

.

VYTLAČIŤ NA TVRDÝ PAPIER, VYSTRIHNÚŤ KARTIČKY, ZALAMINOVAŤ A OPAKOVANE POUŽÍVAŤ

Ďalšie produkty od autora Bc. Petra Burzová

6383
Slovenský Jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ
Domino
DOMINO VYBRANÉ SLOVÁ - Hra sa začína písmenom Z = začiatok, končí sa písmenom K = koniec - Dieťa prikladá k obrázku
1.30 €
3632
Slovenský Jazyk
2., 3., 4.
Loto
Zábavný materiál slúžiaci k precvičeniu informácií správe, oznámeniu. pozvánke, inzeráte, plagáte, vizitke. Po správnom
2.00 €
10779
Slovenský jazyk - písanie
Ostatné
KLÍČENIE FAZUĽKY SÚBOR OBSAHUJE knihu s aktivitami
1.00 €
4341
Prírodoveda
ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
- PDF súbor obsahuje 3 strany - Zábavný materiál slúžiaci k precvičeniu informácií o rastlinách -Po správnom zložení
2.30 €
SLABIKY V TABUĽKE SLABIKY V TABUĽKE
- PDF súbor obsahuje 6 strán, 2 tabuľky, 2x kartičky, 2x pracovný list - úlohou dieťaťa je kartičky priradiť ku správnej slabike - v pracovnom liste píše dieťa slovo na slabiku, ktorú vymyslelo (odporúčam pre staršie deti, ktoré už vedia písať) . VYTLAČIŤ NA TVRDÝ PAPIER, VYSTRIHNÚŤ KARTIČKY, ZALAMINOVAŤ A OPAKOVANE POUŽÍVAŤ
8862
Slovenský Jazyk>Didaktické hry>ZŠ – 1. STUPEŇ
1.50