Diktáty inak Zima

Téma:
Počet strán:
11
Veľkosť: 1.93 MB
Predávajúci:
Nahrané:
Naposledy upravené:
19. 11. 2023
Cena:
1.50 € vr. DPH
Zdieľať:

Diktáty na počúvanie, pozornosť, počutie s porozumením a schopnosťou vykonať popis...vhodné na diktovanie, ako  behacie diktáty, práca frontálna i skupinová.

Do pracovných listov žiaci zakresľujú počuté zadanie

PDF obsahuje viacero druhov diktátov inak 

Ďalšie produkty od autora Schmidova Martina

32857
Slovenský Jazyk
MŠ - predškoláci, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Dynamická didaktická hra na chytanie múch a určovanie slabík slov :-) PDF obsahuje návod na hru, 48 kariet slov a 12
1.20 €
32888
Matematika
Školský klub detí, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Deťmi žiadaná HRA MUCHY vo verzii príkladov od 0-10. Slúži na opakovanie, utvrdzovanie sčítania a odčítania v obore do
1.20 €
32795
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, MŠ - predškoláci, 1., 2., Špeciálna pedagogika
Didaktické hry
Dynamická didaktická hra vhodná na utvrdzovanie učiva o dvojhláskach. PDF obsahuje hracie predlohy múch s písmenami
1.20 €
47263
Etická výchova
Školský klub detí, SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Hodnotenie, sebahodnotenie
Každý deň je novým začiatkom, ktorý nám dáva príležitosť začať znova a lepšie. Motivačné citáty upravené do 36 kartičiek
1.50 €
Diktáty inak Zima Diktáty inak Zima
Diktáty na počúvanie, pozornosť, počutie s porozumením a schopnosťou vykonať popis...vhodné na diktovanie, ako  behacie diktáty, práca frontálna i skupinová. Do pracovných listov žiaci zakresľujú počuté zadanie PDF obsahuje viacero druhov diktátov inak 
92366
Slovenský Jazyk>Slovenský jazyk - čítanie>Postrehová hra>Omaľovánka>Pracovné listy>MŠ - predškoláci>Školský klub detí>ZŠ – 1. STUPEŇ>Špeciálna pedagogika>Zima
1.50