💦💧💦 DEŇ VODY - NÁUČNÉ TEXTY VO FORMÁTE GIF 💦💧💦

Téma:
Počet strán:
13
Veľkosť: 1.68 MB
Typ súboru: gif
Nahrané:
Naposledy upravené:
17. 3. 2024
Zdieľať:

Materiál obsahuje viac giftov, ktoré sú automaticky riadené za sebou.

 

Ďalšie produkty od autora Didaktický Materiál

70047
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Výzdoba triedy
ABECEDA NAD TABUĽU - VČELY. K súboru si môžete zakúpiť aj výzdobu na 4 roky usilovné včielky- nájdete v mojej ponuke:)
2.00 €
72921
Slovenský Jazyk
Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Príprava hodiny/lekcie
MOTIVUJÚ ŽIAKOV K LEPŠIEMU SPRÁVANIU ŽIAK JE VĎAKA POZITÍVNEMU HODNOTENIU DENNE ODMENENÝ ŽIAK AJ RODIČ ZÍSKAVA SPÄTNÚ
4.50 €
28973
Slovenský Jazyk
3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
ZHRNUTIE CELÉHO UČIVA SJ V TABUĽKÁCH. Tabuľky sú určené pre lepšiu orientáciu žiakov v učive. Obsahujú aj pojmové mapy
6.00 €
44044
Prírodoveda
Školský klub detí, ZŠ – 1. STUPEŇ, Špeciálna pedagogika
Pracovné listy
Žiaci sa prostredníctvom aktivít učia zážitkovo - bádajú, hľadajú v encyklopédii, kreslia, hrajú hry, fotia - rastliny
3.00 €
💦💧💦 DEŇ VODY - NÁUČNÉ TEXTY VO FORMÁTE GIF 💦💧💦 💦💧💦 DEŇ VODY - NÁUČNÉ TEXTY VO FORMÁTE GIF 💦💧💦
Materiál obsahuje viac giftov, ktoré sú automaticky riadené za sebou.  
114890
Slovenský Jazyk>Zemepis>Nepriradené k predmetu>Príprava hodiny/lekcie>Ostatné>Školský klub detí>ZŠ – 1. STUPEŇ>Špeciálna pedagogika>Deň vody
2.50